Počet houbiček: 0

Sny začínající písmenem K


Kabala

čísti ji - hodláš na někoho působit skrytou mocí

Kabaret

- z lidských chyb blázny si dělati

Kabát

- svou hanbu chtít ukrýti
bílý - nevinnost
černý - dědictví
černý - přítomen býti na pohřbu aneb při dědictví
černý a černá košile - hluboký smutek
či kabátek noční - nachlazení, radostná událost
ženský muž na sebe bráti - ženu budeš poslouchati
šíti - něco význačného přijde do tvého života
jednobarevný, premovaný - podlízavá povaha
kožešinou lemovaný - blahobyt
malý - úzkosti
nový - menší štěstí
oblékati - četné pochůzky
obrácený na sebe obléci - štěstí za pomoci nečekané události
od ženy dostati - manželství s tou osobou
od muže dostati - dar nebo dědictví
otevřený - blahosklonná, dobrá povaha
pěkný nový dostati - šťastný se státi
plný skvrn neb fleků míti - osočování
prášiti - někdo tě nečekaně připraví o peníze
rozličných barev - nemoc nebo pronásledování
roztrhaný - budeš plísněn pro nepořádek, snad i propuštěn
roztrhaný - neopatrnost
s kožešinou - bohatství
sbalený pod hlavou - vandr světem
skvrnitý - útok na čest
svlékati - odpočinek, též penze
u vetešníka kupovati - špatně je a bude
úzký míti - nemoc
v prádle - očištění sama sebe ve cti
vojenský žena na sebe bráti - ta žena bude pánem domácnosti
vybrat viděti - pracovitou hospodyni dostaneš
z něho tě někdo vysvlékl - berní daně a nové poplatky
zapnutý - uzavřená, sobecká povaha
zkoušeti - neurčitost toho, nač se v duchu stále tážeš

Kabel

klásti - neodkládej dopis a piš
viděti - dostaneš rychlou zprávu

Kabela

pošťácká, když máš aneb jednu najdeš - něco se ti vysvětlí

Kabelka

porušená - choroba
při sobě míti - zdraví
utržená nebo z ruky vytržená - smrt

Káča (hračka)

točiti jí - budou tě popohánět k práci

Kačer

na vodě ho stříleti - láska pána ke služebné

Káď

viděti: čistota při práci výhodou.

Kadeře

Viz: Vlas (y);
obdržeti aneb darovati - vyznání lásky učiniti
viděti - pyšný býti
vlasů - štěstí v lásce
zkrátiti - oklamání

Kadeřník

- hloupé a staré anekdoty vyprávěti
viděti, nebo s ním mluviti: nehoda na blízku.

Kadidelnice

- milé besedy
klásti na zem - soud
viděti - pochlebování poslouchati

Kadidlo

- střež své dobré jméno před lichotníky a licoměrností
- zrádci a lichotníky obklopen býti
voní-li - dobré jméno, pochvala, chudému zisk

Kaše

jáhlovou kaši jísti: rodinný krb a velké dobro.
jísti ji - chudému majetek, boháči ztrátu
vařiti ji - žaludek bude míti odpočinek

Kašel

- tajemství
míti - prsní choroba
míti: Vaše tajemství bude vyžvaněno.

Kafr

- ulehčení v nemoci i v strastech, ale jen prozatímní

Kachna

- povídavé děvče
divokou letěti viděti: radostná zpráva.
do domu - do domu přijde to povídavé děvče
hezkou viděti: velká pocta, pomlouvačům prohra a lítost.
hytiti - zdar tvému podnikání
chtít chytiti - ztráta
chytiti chtíti: ztráta.
na vodě - máš správné povolání, službu
plavající - nepravé pomluvy vyvrátíš
plavati viděti: překonání zlých pomlouvačů.
v povětří - vymyšlené lži z novin
více jich, jak zobají - mlč a nemluv
více jich škubati či jísti - dobrý služebník do domu
viděti - velké cti se ti dostane

Kaktus

- tiché štěstí do domu

Kalafuna

- smůla

Kalamář

- nevěrně zrazen býti
míti - nějaké nebezpečí přemoci
převrhnouti - potká tě velké neštěstí

Kalendář

- něco čekej v příštích dnech
viděti aneb míti - zachovalejší život vésti
viděti nebo míti: k lepšímu životu se dostati.

Kalhoty

Viz: Gatě;
červené - zasloužená pochvala
široké - pohodlí a dobré bytí
mužské žena, zdáli se to ženě - budeš vládnout mužem
mužské nosí žena - budeš pod pantoflem
nové - menší štěstí, za kterým ovšem musíš běhati
ošklivé - vězení, samovazba
spálené - příbuzenský soud
úzké - účty nebo úzkosti
v omyl upadnouti.
viděti aneb oblékati - pokoj a jistota

Kalich

píti z něj jen víno - po čem toužíš, toho dosáhneš
píti z něj jen víno, ale velmi čisté - peníze bez práce
píti z něj víno s vodou - nestálý majetek do domu
viděti - vbrzku se nemocný pozdraví
z křišťálu a píti z něj - vysoké důstojenství

Kalina

- samota

Kaluž (e)

Viz: Louže;
do ní padnouti - do zlých pomluv přijíti
přes ni přeskočiti - velkému neštěstí ujíti
viděti - nechuť míti

Kamarád

viděti kamarády - máš se před nimi co chrániti

Kamej

- opatruj staré památky

Kamélie

- zdroj podnikání

Kámen

čtyřhranný, na něm seděti - od nějaké starosti osvobozen býti
kamenem házeti - mrzutosti způsobiti
kamenem uhozen býti - do nepřátelství se dostati
přes něj krok udělati - strasti a trápení
viděti - vyzrazení tajných předsevzetí

Kamení

Viz: Oblázek;
čtyřhranné viděti - na těžké překážky naraziti
jísti - kaménky v moči
kamenitá cesta - trnitý život
kamenitá pole - neúroda
ke stavbě vozit viděti - výzva k podnikání
lámati - pozemky získati
otesávati - za dobrou práci odměněn býti
pěkně otesané viděti - mnoho práce si dáti
roztloukati - tvrdá práce
sbírati - jmění
stavební - nový podnik v místě
v cestě - trnitý život
v pokladně - veliké věno
ve sklepě - skrytý poklad

Kameník

- pomník někomu, kdo zemře

Kamna

na nich se ohřívati - příteli z nesnází pomoci
- příjemný odpočinek
na nich se spáliti - sám sobě nedůvěřovati
rozpálená viděti - marnotratný býti
v nich oheň míti - bohatství
v nich topiti - práce pro zdraví
viděti pěkná - mírný život vésti
zbořit - smrt

Kamzík

- cesta do hor

Kašna

do ní spadnouti: pomluvy, ustrašená budoucnost.
s krásnými ozdobami viděti: pěkné dárky dostati.
s vínem - veliká slavnost
s vodou - namáhavá práce
v čisté se koupati: uniknout nebezpečí.
z ní vodu nabírati: dobré obchody dělati.

Kanál

- zlé klepy a pomluvy
spadnouti do něho - zle pomluven

Kanape

panstvo přijde.

Kanárek

vidět aneb slyšet zpívat - jalové lichocení
na ruce sedící - čeká tě veselé manželství
poletující - veselé štěbetání, hry a domácí zábavy
v kleci - osobní svobodu si vždy zachovej
viděti nebo slyšeti: prázdné lichotky.

Kancelář

- opletačky s úřady
viděti aneb v ní býti - velká ztráta

Kancionál

viděti - nezapomeň na modlitbu, není to pověra

Kanec

- nestydatý nepřítel
divokého viděti - strachovati se
jej rozdrážditi - nezkrotného přítele míti
který setbu ničí viděti: s přítelem do sporu se dostati.
maso z něho jísti - vilnost
skoliti: vítězství nad nepřítelem, překonání hrozícího nebezpečí.
viděti: znamená před nepřítelem utíkati a strach míti.
zastřeliti - vysvobození

Kanón

Viz: Dělo;
Kanon, z něj kouli viděti: smutek.
Kanon, z něj vystřeliti, nebo vystřeliti viděti: nepříjemnosti.
viděti - politické tlučhubaření

Kanovník

- mrzutosti s důstojnou osobou
jím býti - staromládenectví

Kápě

stažená přes hlavu - tajný policista, též vyzvědač

Kapela

viděti: radost a věrní přátelé.

Kapelník

- veselý člověk, kterým ožije společnost

Kapesník

- nastuzení

Kapitál

v penězích - chudoba

Kapitán

- cesta po řece nebo i po moři

Kapka

krve - velká ztráta jmění

Kaplan

- statek

Kaple

- vnitřní zármutek

Kapoun

- manžel k ničemu
viděti - starost a dlouhá chvíle

Kapr

Viz: Ryba (y);
- správná výživa pro tlusté a trpící dnou
jísti ho - pozdravení ze dny nebo revmatismu
viděti aneb míti - lepšího živobytí si hleděti

Kapradí

semínko o půlnoci na sv. Jana vytřásti do hedvábí - mocný talisman

Kapsa

nabitá - příjem peněz
obrácená - nemajetnost

Kapusta

jísti - smutek
trhati ji - dobře hospodaříš a pracuješ
viděti - mrzutost

Kára

aneb vůz táhnouti - špatné poměry
seděti na ní - cesta do žaláře, též velké starosti a bezpráví
viděti - nic dobrého
z ní vystupovati - ztráta cti

Karabáč

- vězení, též zlé místo
- zlost

Karafiát

- národní nebo politická slavnost
trhati - štěstí ve všem podnikání rozhodně míti
viděti - najdeš dobrého přítele

Karas

Viz: Ryba (y);
- výživa správná pro tlusté
jísti ho - domácí přispoření

Kárati

někoho - ztráta
sám kárán býti - zisk

Karavana

- čeká tě dlouhá cesta s nebezpečím, též dar z ciziny.

Karbanátek

- je třeba jednat

Kardinál

viděti aneb s ním mluviti - štěstí v podnikání

Karfiól

- vnitřní skrytá břišní choroba

Kartáč

- pomlouvání
jím hlavu česati - dostaneš hosta
na šaty - očistíš se z něčeho zlého
viděti: veselit se.

Karty

hrát viděti - z nebezpečí se vysvoboditi
sám hráti - do hádky přijíti

Kasa

míti ji - samostatnost
otevírati ji zločinně - smysl pro cizí majetek
viděti ji - peněžní pokušení
vybrat ji - tahačky s policií

Kasárna

- zlé úmysly s lidskou svobodou
v nich execíruješ - čeká tě neplacená práce
v nich trubku slyšeti - pozor, v bytě hoří

Kat

jím býti oběšen - veliké uznání, povýšení neb majetek
viděti - rozžehnání
viděti ho - veliké štěstí

Kaštan

- spěch
plody jeho jísti - dosáhneš, co není význačné
plody jeho péci - menší peníze
plody viděti aneb jísti - trampoty, po nich následuje bohatství
strom - služba, známost

Kaštanář

kaštanáře viděti - procházka v ulici s návštěvou

Katedra

učitelská, viděti ji - zlá zkouška

Káva

mlít - hosti, klepavé tetky
mlíti: mrzutosti, nepříjemnosti.
píti - klepy a drby
píti - přijdeš do zlých klevet
pražit viděti - mrzutost a nesnáze
slévati kávu - návštěva, ze které budou klepy
viděti ji - čile do práce
viděti nebo pražiti: neštěstí a pronásledování.

Kavalír

- ztráta

Kavárna

v ní býti aneb viděti - něco nepříjemného
v ní se nacházeti: neštěstí známých nebo příbuzných.
vidět ji - denní novinky, oddech

Kaviár

jísti - milostný styk

Kavka

letěti viděti: špatné novinky.
vidět ji - pozor na kapesního zloděje
viděti - nedobré zprávy

Kaz

na něčem viděti - pozor na člověka neznámého

Kázání

sám - k bohabojnosti býti veden
slyšet - pozdní návrat, zdržení se
slyšeti - bohabojnost

Kazatel

při pohřbu - dědictví
viděti - brzká nemoc

Kázatelna

viděti aneb na ni vystoupiti - veřejně poctěn býti
viděti, na ní stoupati: projevení úcty.

Káznice

v ní býti - vysvobození z blízkého nebezpečí

Kbelík

nebo nádobu na vodu viděti: potěšení, útěcha.

Kdoule

trhati - budeš se zlobiti
viděti - závistníky míti

Kejklíř

viděti - do zapletených záležitostí přijíti

Keř

nebo křoví odstraňovati: překážky v lásce odstranit.

Kladivo

kladivem někomu vyhrožovati - protivení se
s ním pracovati - dobrý zdar
s ním pracovati: znamená dobrý chod živnosti.
viděti - násilné s tebou zacházení
viděti nebo míti: násilí museti snášeti, těžké práci podlehnouti.

Klapačka

slyšeti ji - postíš se

Klas (y)

nakládati je - špatné poměry
sbíráš-li je - dobrý obchod
sbírati: dobré obchody.
věnec z nich na hlavě míti - vyznamenání a povýšení
více jich vázati - nesoudržnost, majetková nesvornost
viděti - radost z provedené práce

Klášter

- poklid
do něj jíti - velké požehnání
jeptišek viděti - zlé tušení v mysli míti
viděti - lépe ti zůstat svobodným, svobodnou

Klavír

hubovati - nedorozumění s umělcem
klavírní školy - stálá partaj v domě, nepříjemná a hlučná
na noze lechtati - pominutí smyslů
viděti - špatně placená služba, též obtěžování
viděti aneb na něm hráti - spor mezi přáteli

Klec

- žalář
když jsou v ní ptáci - vysvobození ze strasti
prázdnou - nebezpečí
ptáka z ní vidět vylétati - ztratíš půjčku
s ptáky: vysvobození od útrap.
vyprázdnit: věznění nebo podobné nebezpečí.

Klečeti

- čest vzdávati
kleknouti - pod pantofel se dostaneš
na mostě - sebevražda
před andělem - pokání
před ženou - šílená láska
před hruškou - touha po dětech
před mužem - ponížení
před policistou - zatčení
před sochou či obrazem - prosba
před soudem - odsouzení
u postele - poslední pomazání
v kostele - nutnost modlitby
v koutku - trest

Klekání

slyšet zvoniti - pokoj a klid
slyšeti - tak je to dobře

Klempíř

viděti ho - budeš seznámen s milou osobou

Klení

slyšeti - návštěva z vojny, myslivce, sládka či řezníka

Klenoty

- chudoba

Klenutí

viděti - umříti

Klepati

babě na hřbet - zlé vynadání
koberce, oděv atd. - pořádek a jas do domova
na dveře - žádost, malý obchod
na lékaře - náhlá nemoc
na okno - ranní ptáče, dál doskáče
na porodní babičku - dítě
na strážnici - prosba o ochranu
na štoudev - prádla přibude
na vrata - noční toulka, též vnikání do domu úřední
na vrata hřbitova - smrt

Kleště

bráti - ke zlosti puzen býti
žhavé - veliké bolesti
viděti - namáhavé vymáhání

Klíč

dá-li ti žena - vábící nevěrnost
dohromady sbírati - zisk
hledati - nepořádek v práci
ležící na zemi - sousedovo tajemství
ležící na zemi zdvihnouti - postavení, úřad, služba
míti a cizí dveře jím otevříti - do podezření přijíti
najíti - na nějakou těžkou otázku rozluštění obdržeti
najíti - překazíš krádež
obdržeti - důvěra, také postup nebo výborné místo
od kasy - vloupání
udělati - ve svém zaměstnání dovedný býti
viděti - dobrou hospodyni dostati
zlatý - vysoký úřad, povolání
zlodějský viděti - budeš okraden
zlomený - zůstaň doma
ztratiti - mrzutost způsobiti
ztratiti - ztratíš oblíbenost

Kličky

na různý způsob vázati - marnost
viděti - namáhavost

Klih

s ním se zamazati - nečistota

Klížiti

něco dohromady - milujícím nápomocný býti

Klika

čistiti ji - shánět protekci, výhodu
líbati ji - ponížená prosba
utrhnouti ji - ztráta trpělivosti

Klín

- sváry mezi milenci nebo manželi až k rozchodu
aneb lůno, na něm seděti - oblíben býti
na něm dítě - starost
na něm jalovec - zdraví
na něm jehně - dítě
na něm kočka - faleš
na něm ořechy - nález zlata
na něm oříšky - tajná láska
na něm psa - věrnost
na něm závoj - svatba

Klín (dřevěný)

- těžká práce

Klisna

Viz: Kůň;
černá - bohatá manželka
grošovaná nebo bílá - duševně líná manželka
opelichaná - manželka bude míti špatnou pověst
plavá - nemocná manželka
plesnivá - hodná, ale nedlouho živá manželka
ryzá - veselá manželka
s nákladem - bohaté věno
s nákladem chleba - výborné manželství
s nákladem kamení - krásná, ale svárlivá manželka

Klobása (Klobásy)

jísti - brzká slavnost

Klobouk

cizí vzíti - profesorská roztržitost
dámský muž míti - zženštilost povahy
do výše vyhazovati - nečekaná radost
chatrný - chudoba
žlutý nebo načervenalý - nedobrý šéf
míti nový - štěstí a prospěch
mnoho viděti - velký obchod
na hlavě jiného viděti - mnoho o sobě si mysliti
na vodě - samovržda utopením nebo vodní nehoda
nový pěkný na hlavě míti: úspěch, štěstí, váženost.
obrácený - ponížení, prosba
špatný míti - nepříjemné okolnosti
pěkný míti - přijdeš k vážnosti
plný lejna - dobudeš brzy velký majetek
plný vrabců - nepořádky v rodině
přes oči - samota, nenávist k lidem
starý, roztrhaný nositi: s nepředvídanými okolnostmi počítati, strádání, neštěstí.
ukradl-lis komu - toho představený zemře
v ruce - pochůzky, které netěší
ve spaní na hlavě míti - velké uznání práce
ve větru - honička
viděti - svobodu ztratiti
viděti: do dopravní zácpy se dostati.
zelený - důstojenství
ztratiti - nastydnutí, strasti

Klouzačka

na ní jezditi - pomíjející radost
upadnouti na ní - posměch nebo úpadek
vůbec - nejisté příjmy

Klystýr

- zmatek ve tvých záležitostech

Kmínka

- potěšení

Kmotr

býti požádán za kmotra - žebrota

Knedlík(y)

bramborové - dobrá nálada i při nutném spoření
houskové - dobrá kuchařka do domu
švestkové - dobrá nálada z peněz

Kněz

do domu vešel - soudní spory
káže - dobrá rada přijde
nemocný - nic dobrého
sebe sama jím se viděti - uznání, důstojenství
v kostele - po celý život boží věci měj na starosti
viděti - pobožnost
viděti ho u postele - poslední pomazání
viděti ho v rouše na vycházce - mrzutost
viděti, nebo s ním mluviti: uklidnění pro nemocné nebo zamilované.
zpovídat se mu - ulehčení v těžkostech duševních

Kníže

na koni viděti: sklony k marnotratnosti.
s ním mluviti: pozor na závist.
s nimi mluviti - závist
vidět jezditi na koni aneb ve voze - náklonnost k marnotratnosti
viděti - čest
viděti: pocta.

Kniha

- dobré opatrování důležitých věcí, též dobré zprávy
- chudoba
čísti ji - vědomostí k moudrosti
čísti užitečné - pro sebe v tichosti dobře přemýšleti
čísti užitečnou: potichu spekulovat.
čísti v knihách - dojdeš útěchy a spokojenosti
dáti ji do tisku - spisovatelské nadání
dupati na ni - smysl pro praktické zaměstnání
hořeti viděti: ztracená radost.
hořící - kniha nehezkého obsahu, nepatří do knih
koupiti - sobě samému a jiným užitečným býti
koupiti: sobě i jiným důležitý býti.
modlitební - útěcha v bouři života
modlitební - útěcha v soužení
modlitební knihu viděti: útěcha v utrpení.
pěkně vázané viděti - náklonnost k nádhernému šatstvu
rozřezávat ji - nedychti, čekej v klidu
spálit viděti - očekávané radosti ztratíš
spořitelní knížka - dobrá nálada
v knihovně viděti - neočekávaného se dočkati
vážné čísti - dostane se ti cti
viděti: hodně štěstí v lásce.
z knihy se učiti - vážnosti dosáhnouti
z ní se učiti: pozornost získati.
zahoditi ji - nedokončená studia

Knihař

- dobré časy
- vazba, vyšetřování soudní

Knihkupec

- nelituj nikdy na dobrou knihu peněz

Knihovna

- stálý přítel tě očekává
máš-li ji sám - dostaneš dobrou radu
viděti - budeš potřebovat advokáta
viděti nebo míti: dobrou radu nalézti.

Knihtiskárna

- boj s temnotou, zápas

Knihtiskař

- někdo tě očerní
- zisky příliš těžce a dlouho vydělané

Knír

- odměna
šedivé kníry - marná radost
u ženské - něco hrozného se dozvíš

Knoflík

- buď přesný i v nepatrnostech
- výhra

Knot

- tvého žití je už namále

Koš

kabinový - cesta lodí
míti aneb viděti - rozmnožení rodiny
na papír - zbytečně se netrap psaním
nositi - starost o budoucnost
proutěný - cesta železniční nebo i povozem
s květinami - uznání práce
s ovocem - dar
s pečivem a ptáci pečivo zobají - poprava
s prádlem - klepy

Koberec

bílý, zelený, červený - vysvobození od starostí a žalů
dělati - veselost, dobrodiní
krásný v domě míti - radost, zboží, dobré jméno
na stěně - ještě větší radost, víc zboží, dobré jméno
nesvinutý, ale sňatý ze stěny - nemoc a zármutek
s gobelíny a obrazy - předpovídají vraždu v domě
spálený, rozedraný - smrt v brzkém čase
stůl jím pokrytý - hubená strava
svinutý - blízká smrt
více jich černých po stěnách - tesklivé zármutky
viděti - oklamán býti

Kobliha

jísti je - hojnost stravy
smažit jich více - zásoby

Kobyla

hezkou, sličnou - dobrou manželku dostati
škaredou - rozpustilou manželku dostati

Kobylky

usmrtiti - svému bližnímu na škodu býti
viděti - krátké trvání šťastného postavení

Kocábka

plavat viděti - tiché živobytí
potopit viděti - úplná ztráta lásky
v ní plavati - nejistá věrnost

Kočár

- panský stav
a koně klidní a krásní - vedeš si dobře
a koně splašení - úraz
koupit - přírůstek majetku
prodat - ztráta majetku
v něm seděti - čest, bohatství
vypadnouti z něho - ztráta povolání nebo i rozumu
z něj vystupovati - ztráta jmění aneb cti

Kočárek

dětský - vzpomínky na blahé doby

Kočka (y)

- faleš
- je varováním před neštěstím nebo zradou a také falešným přítelem
- starý náhradní ženský symbol ve snech mužů
a koťata - domácí zloděj má společníky
a kocour - volná láska bez oddání
a pes - nenávist a pronásledování falše věrností
bílá: Lidé ti lichotí. (13)
bít ji - potrestání zjištěného domácího zloděje
bít kočku - signalizuje čísi zradu
být jí kousnut - zloděj vás nařkne
být jí poškrábán - krádeží ke škodě
být napadnut kočkou - věští že tě tvůj přítel vytlačí a tvé soukromé záležitosti budou ohroženy zveřejněním
být od ní poškrábán nebo pokousán: máte nebezpečné nepřátele
být poškrábán kočkou - znamená vítězství tvého nepřítele (odebere ti tvůj majetek)
býti ji raněn: Lidé ti škodí. (48)
černá: Čeká tě nezdar v povolání. (12)
černá kočka - jeden z tvých přátel bojuje se smrtí
černá kočka - veliká faleš
hladit: jste dobrý k Člověku, který toho nezasluhuje
hladit kočku - věští nevděčnost ze strany nejbližších lidí
hladiti ji - hledáte domácího darebáka
hloupá - neznámý zloděj
hubená a zbědovaná kočka - předvídá špatné zprávy od nepřítomného člověka
jak se lísá k tobě - zloděj, který používá tvoji důvěru
její kůže nalezená nebo obdržená darem - zlodějské zboží se dostane do domu
je-li kočka známá - domácí zloděj
jisti ji: Měl bys být opatrnější! (39)
jísti - cizoložství
když se k vám lísá: někdo se snaží vás mazlením či lichotkami ošálit, aby vás mohl využít
krmiti a s nimi si hráti - nevděkem odplacen býti
krmiti ji: Očekávej málo vděčnosti! (23)
kůže kočky: Ztráta se nahradí. (11)
kůži míti - nabytí ztracených statků (1,90)
ležet nebo spát viděti - nepříznivý obrat v obchodu (1,4,70)
lesní, divoká - je zjištěn nebezpečný lupič v kraji
maso kočky jísti - cizoložství, také drahota (20,36,72)
míti u sebe - nevěrné přátelé aneb služebné míti
mladá žena, která sní o tom, že drží kočku v náruči - by se měla vystříhat nějakého neslušného činu, do kterého ji budou navádět jiní
mnoho koček: Tvoji podřízení osnují zradu. (6)
mňoukající - úmluva na krádež
myši chytající - zloděj přestal krást
na stromě - falešné peníze a dokumenty neznámého
od nich pokousán býti aneb poškrábán býti - do zlých rukou se dostaneš
od nich pokousán nebo poškrábán býti - padneš do zlých rukou (15)
odehnat kočky - znamená, že překonáš všechny potíže, dosáhneš slávy a majetku
ozvěna mňoukání - znamená, že se ti falešný přítel snaží ublížit všemi možnými způsoby
ozvěna mňoukání (kupec nebo průmyslník) - pozor na nevěrné a nepoctivé spolupracovníky
ozvěna mňoukání (pro mladou dívku) - varuje před lstivým milencem
ozvěna mňoukání (pro muže) - jeho milá je hašteřivá a bude se ho snažit ovládat
před nimi se brániti - napadení od zlodějů
slyšet ji mňoukat nebo křičet: zatahují vás do klepů a pomluv
spí - spí i zlo
tlouci nebo zabiti - zloděje postihnouti (12,78)
trojbarevná - štěstí do domu
trýzniti neb zabiti ji: Podaří se ti odraziti sprostého odpůrce. (32)
v kolébce - falešné dítě
v posteli - manželská faleš
ve vodě - faleš pravdou odkrytá
vidět černou: znamená zlo
vidět ji s koťaty: zažijete hodně zlobení se špatně vychovanými dětmi
vidět ležeti aneb spáti - nedobrý zdar nějakého řízení
vidět: v každém ohledu špatné znamení; v prvé řadě faleš od přátel a známých, nebo zklamání v lásce
viděti ji: Faleš číhá okolo tebe. (19)
viděti ji, jak loví ptáky - někdo se bude probírat ve vašich listinách a záležitostech
zabít kočku - znamená, že odvrátíš špatný záměr nepřítele
zdá-li se někomu, že se s kočkou zabývá - padne do rukou zlodějů (5,90)
zdechlá - dotyčný zemře

Kožešina

darem když obdržíš - mnoho dobrodinců
obléci - vážnosti dosáhneš
viděti - prospěch v obchodu

Kohout

- hospodář nebo vedoucí domácnosti
bojovati viděti: nepříjemnosti v manželství.
chytiti ho - do rozepře přijdeš
když snese vejce - sláva, čest a štěstí
kohout na střeše - pozor na oheň
kohouty se navzájem klovat viděti - mnohým radovánkám přítomen budeš
kokrhá jakoby zdáli - blíží se déšť
kokrhající - dobré služebnictvo a dobrý je nad ním dozor
kokrhat slyšeti - dej pozor na svůj obchod
kokrhati slyšeti: ztráta, neštěstí.
peroucí se s jiným - svár s přáteli pro ženu
pošlý - smrt dobrého zaměstnance
radit se s ním - hádka s představeným nebo nejvyšším podřízeným
slepicemi opuštěný - nenáviděný vedoucí
viděti s velkým hřebenem - oblíben býti
viděti: u krásného pohlaví oblíben býti.

Kohoutek

revolveru nebo pušky - náhlé nebezpečí
vodovodu - pláč na počátku pro domácí věci

Košík

na šití - pracovitost a skromnost toho děvčete
na psa - neuškodí ti, kdo zle zamýšlel
na ruku - dobrá hospodyně, dobrá kuchařka

Košíkář

- nepříjemnosti doma nebo v zaměstnání

Košile

hrubá, má-li ji muž - dobrá spekulace
šíti ji - vdavky
míti na sobě roztrhanou - dobře
oblékati - pečlivost v zaměstnání
obráceně si ji obléknouti - štěstí
špinavá - nedbalost
práti - oblíbeným býti
práti nebo žehliti viděti: oblibu získati.
roztrhanou míti - chudoba
roztrhanou míti: úspěch.
rudou míti - výpověď z práce
si svlékati: zmařené naděje.
svléknouti - trpké oklamání
svléknouti ji - odvod nebo lékařská prohlídka
tenká, má-li ji muž - pochybná spekulace
velmi bílou míti - čistý charakter
viděti: nastávající blahobyt.
ztratí-li ji žena - zármutek se obrátí v radost
ztratí-li ji těhotná žena - porodí chlapce

Kojiti

- chudému dobře, bohatému zle, též svobodnému manželství, ženatému ovdovění, ale i vojínu trest i neštěstí
- chudým štěstí, bohatým starost, svobodným brzkou svatbu, vdaným aneb ženatým vdovství
když má žena mnoho mléka - nemoc dětí

Kojná

- nemoc a bída
máš-li aneb vidíš-li - škoda a protivenství
míti kojnou - dobré poměry z dobrého oženění
míti nebo viděti: trampoty, mrzutosti.
viděti kojnou, jak kojí dítě - starosti z dopisu

Koketa

viděti - peněžní vydání

Koktati

- pevné předsevzetí udělati

Koláče

jísti - dosažení žádaného
péci aneb jísti - dobře
rozdávati - dobrý skutek

Kolárek

kněžský, když se zdá ženě - farská služba
kněžský míti - staromládenectví

Kolébka

- budoucí starosti i radosti
když vidíš děti v ní kolébat - úrodnost
státi u kolébky - kmotrovství

Kolečko

a na něm náklad - menší, ale svízelný obchod

Kolek

viděti - úřední věci

Koleno (Kolena)

bolavá míti - nemoc, špatný obchod
železem raněná - velká nemoc
když se nepohybují aneb když jsou uříznutá - nouze o práci, chudoba
léčiti - zbohatnutí
po kolenou lézti - chudoba a nouze
potlučená - zármutek z nedorozumění
slabá míti - nemoc
zdravá - proměnění smutku v radost
zdravá - prospěch
zdravá, zdá-li se to ženě - jiné muže bude sháněti
zdravá, zdá-li se to panně - dostane žádaného muže

Kolibřík

viděti ho - láska k umělkyni vzácného duševního charakteru

Kolík

- někdo ti sdělí zprávu, nad kterou užasneš

Kolika

míti koliku - rodinné trampoty

Kolo (Kola)

- nemoc
když jsou rozlámaná - velké zdržení
kolo štěstí viděti: neštěstí nebo ztráta.
mazat - manželská cesta
mlýnské - užitečný podnik pro celý kraj
točící se - dobrá shoda v manželství
u vozu vypadlé - hádka v manželství
viděti - jiným nápomocen býti
zlomené - neštěstí jednoho z manželů nebo milenců
ztracené - smrt jednoho z manželů nebo rozvod

Kolomaz

- musíš podplatiti

Kolovrátek

- chudoba
na něj hráti - veselá mysl
viděti - nestálost

Komár(y)

bzučící - hloupé klepy
nebo mouchy, mnoho létati viděti: nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti.
více jich proutkem vyháněti - raději podplať člověka
viděti - od nepřátel obelstěn býti
viděti ho - hloupý přítel

Komediant

viděti - s lehkomyslnými se sejíti

Kometa

s dlouhým ocasem - nepředvídaná zpráva
viděti - drahé časy

Komín (y)

na něm pískati - chvíle opilosti
padající - neštěstí, výbuch, též náhlé zatčení
seděti na něm - nemysli příliš vysoko
viděti - vyražení
vycházeti z něho kouř - nesváry a hádky
vylézáš z něho černý - budeš nařknut, ale skončí to šťastně
vysoký - dostaneš neobyčejné zaměstnání
z nich kouřiti se viděti - zámožnost

Kominík

- zábava
viděti - falešně obžalován býti
viděti ho - vždy štěstí ve všem
viděti: vysvobození z nebezpečí.

Komnata

je-li v ní svobodná osoba - svatba
pro ženaté a vdané - mrzutost

Komora

bydleti v ní - důchod, ztráta místa
čistiti ji - návštěva chudého
ležeti v komoře - smrt
plná myší - pozbudeš majetku
světlá - neúroda
tmavá a v ní seděti - samovražda, vyšetřování
umrlčí - smrt známého

Komorná

viděti aneb s ní obcovati - smutné zprávy
viděti, s ní mluviti: zlé zprávy, do sporu se dostati.

Kompas

- obdržíš dobrou zprávu

Kompot

viděti - postarej se a pečuj o trávení žaludků

Koncert

na něm býti - strast
slyšeti - radosti dožíti

Konduktér

viděti ho - nečekej něhu

Koně

Viz: Kůň;
- najdeš ve svých utrpeních těšitele (14)
a ženské najednou viděti - zrada, klopota
bez ocasu viděti, smutek (7,18,68)
bez uzdy honiti - hosti do domu (6,19,31)
bílé - Čeká tě výhra. (1)
bílého - nevinnost ctíti a vážiti neb ctnostnou manželku míti
bujného a zapraženého za uzdu chytnouti - člověka, který ti škodí, se zmocníš (9)
černé - Neštěstí snášej klidně! (26)
černého - zlou manželku, ztráta
černého viděti - ukrutenství (3,17)
červeného - štěstí
divokého krotiti - nepřítele přemůžeš (67)
do města jezditi - nemocným a vojákům velmi dobře
dobře vykrmeného - dobrou hospodyni míti
hnědého viděti - potupen býti
houpacího koně kupovati - dobré (28,47,62)
hubeného - ztráta vážnosti
hubeného viděti- tvůj nepřítel se raduje (47)
hubení - Musíš se dostat přes překážky, neboť jinak tě opustí štěstí! (3)
jezditi na nich- budeš ctěn (16)
klesnout nebo ve vodě topit koně viděti - upadneš do bídy (89)
klopýtající - tvoji odpůrci zvítězí (3)
Koně běžícího viděti, dobrá novina (46)
koupiti - červeného nebo šimla, máš k očekávání velké štěstí (67)
kovat viděti - užitečnému zaměstnání ponoukati
kovati v zimě - dobré (80)
krmit viděti - zámožným se staneš
krmit viděti - zámožným se staneš
krotiti - Rychle se ti podaří dosáhnout úspěchu. (19)
který jezdce shodí a odběhne - pokažené podnikání
mnoho skákat viděti - spěšnou zprávu obdržíš
mrtvého viděti - radost
mrtví - V potu tváře chléb svůj dobývati budeš. (12
na koni z města ven jezditi - pánům zle, nemocným smrt
na něj nasedati - chlubivost
na něj sedati - cti dosáhnouti
na něm jezditi - sám sebe do nebezpečí uvrhneš
na něm ve městě jezditi - rozkřičen býti
někoho na tvého vlastního sedat viděti - cizoložství
okovati - Někdo ti pomůže kupředu. (13)
padnout viděti - potká tě brzy neštěstí
pěkně osedlaného - s velkou osobou se seznámíš
pěkně vystrojeného před vozem viděti - velkou návštěvu obdržeti
pěkného černého viděti - spokojenost
plavat viděti - s nějakým předsevzetím proraziti
pošlého viděti - užitek a velmi dobrý rok (71)
probodnout viděti - milenku ztratiti
prodávat viděti - dobré řízení míti
rychlého viděti - práce (39)
sám jezditi - svým náruživostem uzdu pustíš
shozen býti - ve své hrdosti býti ponížen
sivého koně - starost (15,36,78)
splašeného viděti - část svého jmění ztratíš
starého šedivého cvičit viděti - se vznešenými osobami se sejíti
starého šedivého viděti - trpké dny zažíti
starého šedivého zdechnout viděti - zmaření dobrých nadějí
strakatého viděti - marnivé povahy býti
tlustí - Pohodlný život. (29)
utopiti aneb v močále propadnout viděti - do nouze přijíti
v pluhu koně zapražené viděti nebo jimi orati - zisk (4,68)
velmi bujného - štěstí v lásce, bohatství
viděti divokého - radosti dožíti
viděti koně vůbec - mnoho dobrého (43)
vraného - ukrutnost
vraného a na něm jezditi - zlost
vsednouti na koně - radost (8)
vytrhnouti se viděti - pro lehkomyslnost do nebezpečí života přijdeš
vzpírající se - úspěch se dostaví, ale musíš o něj bojovat (36)
z moře vyskočit viděti - z jakékoliv situace šťastně vyjíti
zkrotiti - brzké štěstí
zlatohnědého - nestálé zdraví

Konev (Konvice)

- dobré poselství
aneb džber plné vína viděti - velké příjmy
dobrá zpráva.
konev kropicí viděti: pozor na marnotratnost.
konvice na čaj nebo kávu - domácí šplechty a řečičky
na zalévání - stanete se majitelem zahrady
píti z konve - radost (60)
plné viděti a neupotřebiti - bolestná ztráta smrtí
plné vody viděti - jistý postup
viděti - nerozmazluj děti, když chceš, aby dobře rostly
viděti konev - dobré poselství
z ní píti - Příjemná zpráva způsobí smíření. (19)
z ní píti - radost
z ní píti: radost.

Konipásek

pták - tvá žena je vždy čiperná do práce
viděti aneb slyšeti - velmi příjemné zprávy obdržeti

Konírna

plná - dobrá zpráva o majetku
prázdná - velká ztráta na dobytku
velkou míti nebo v ní se procházeti - zámožnost (82)

Konopí

- nevěstí nic dobrého
přísti: přičinlivost v domácnosti.
vázané viděti: brzké spojení.

Konopka

viděti, nebo zpívati slyšeti: radost, radostná zpráva od vzdálených příbuzných.

Koňské dostihy

Viz: Dostihy;
přihlížet jim - příslib extravagantní zábavy
sázet při nich - nic vám nespadne bez námahy do klína
účastnit se jich jako žokej - v nějakém podniku byste měli spoléhat více na štěstí než na sebe sama; zároveň varování před přílišnou bezstarostností

Kontrakt

uzavřít - pouštíte se do odvážného podniku
uzavříti - zjinačení svých osobních záležitostí

Kopec

Viz: Hora;
lézti na něho - vzestup životní moudrosti

Kopí

- uznání
aneb píku míti - čeká tě hádka
s ním bodnouti - k nějaké rozepři budeš ponoukán

Kopretina

Viz: Květiny;
- radostné shledání

Kopřiva (Kopřivy)

- hanebné přenáhlení

Kopyto (Kopyta)

- každý zůstaň u svého řemesla

Koráb

Viz: Loď;
hořící - tvé neštěstí na cestě
plující - čeká tě cesta po moři, též zámořské zboží
tonoucí - neštěstí známého na cestě
v bouři - známému se v zámoří vede špatně

Korále

bílé - svatba
červené - zdraví
pobledlé - nemoc

Korbel

- náklonnost k pití
prázdný - opíti se
rozbíti - pro pití si děláš škodu
viděti: škoda způsobená velkou žízní.

Kord

- souboj či rvačka
darovati - radost
jím do krve raniti: neznámého přívržence míti.
jím do nebezpečí života se dostati: dobrodiním být zahrnut.
jím neznámého bíti: stěstí v obchodech.
jím ránu dostati: služba od přítele.
když se těhotné ženě o kordu v noci zdá - porodí chlapce
neznámého kordem probodnouti - štěstí, vítězství nad nepřítelem
nositi na znamení důstojnosti - náhodou se staneš šťastným
s ním bodnut býti - dostaneš službu
s ním šermovati - radost přátelská
s ním od panovníka poraněn býti - štěstí a čest
v ruce - radost a čest
v ruce míti: radost, sláva.
z ruky vznešené osoby přijmouti: poctěn býti.
zlomený - hanba a degradace pro vojáka
zlomený viděti: nepříjemnosti.
ztracený - civilní život pro vojáka z povolání
ztratiti - chudoba, tesknota
ztratiti: chudoba.

Kormidelník

- opatrnost, rozvaha a zkušenost

Kornout(y)

mnoho viděti: nevěrnost, proradnost.
viděti - naděje na dobrý obchod nebo koupi
viděti mnoho - cizoložství se dopustiti

Koroptev

chodí-li v bytě - svatba s krasavicí
chodí-li v bytě ženatého - narození hezké dcery
chytiti - brzká svatba
jísti - zapuzení zlých myšlenek
počíná-li si divoce - žena nebo dcera bude míti hádavou povahu
stříleti - rád vídán býti
ukradená - nevěra manželky
viděti - všelijaké choutky míti

Koruna

myrtovou - na svatbu jíti aneb sám svatbu míti
na hlavě ženy - radostná událost
na vlastní hlavě - povýšení
nesená - čeká tě úřad
peníz - nastanou ti zlé časy majetkové
stříbrnou aneb z prostšího kovu míti na hlavě - dar obdržíš
vzíti - důstojnost a vážnost
z hlavy spadlá - zlé příští, důchod
z květin míti - nekalé radosti
z lidských kostí - smrt aneb těžká nemoc
ze zlata na hlavě míti - marnivost

Korunovace

býti korunován - smutek
korunovati ženu - nemoc
krále aneb holdování - okamžité štěstí
sebe viděti: truchlivost.

Kořalka

Viz: Alkohol;
páliti ji - bohatství
píti , a když nejsi opilý - někdo tě miluje
viděti ji - chceš něco úplně vymazat z paměti
viděti nebo píti: společná radost.

Kořalna

státi u kořalny - zpustlost
viděti - nepěstuj zlé myšlenky

Koření

jísti - je ti záviděno
v lese hledati - tvé zdraví není v pořádku
v poli vykopati - skrytý poklad

Kořeny

kopati - pracovitost
kořeny jísti - kvetoucí zdraví
stromů viděti - pevné zdraví
v lékárně když vidíš - nemoc
v zemi - hádka, svár
vytrhávati - zkažený zub

Kos

viděti ho - radostná zpráva

Kosa

- tvůj život je v nebezpečí
míti aneb viděti - urážka od nepřátel
potřebovati - do služby obdržíš pilné lidi

Kosatec

Viz: Květiny;
květina - dobré příští dny

Kost

kosti - mnoho práce dostaneš
od mrtvol kosti viděti - trápení, velká nouze, též lež
ohryzávati - nouze
ohryzovati kosti - starost o živobytí
slonová - chudoba
v těle - nebezpečná nemoc
více jich sekati - operace
více jich viděti - smrt známého
viděti - utajený zločin

Kostel

- buď prozřetelnějším ve svých jednáních (47,53)
- symbol pro oběť, přičemž můžete očekávat naplnění, ale i obětování vlastního štěstí
být v kostele - věští zklamání z již předem naplánované zábavy
do kostela jíti - bohabojnost
hořící - Tvá dobrá víra trpí. (29)
jít do kostela - bázeň boží
jít do kostela ve smutečních šatech - slibuje svatbu v rodině
když hoří - špatné úmysly
když padá - čeká tě neštěstí
kostelní zvony - Dostaneš radostnou zprávu. (2)
modlit se v kostele: dosáhnete toho, po čem toužíte
okolo kostela jíti - špatnou pověst si udělati
přispívat na kostel - znamená radost a štěstí
v kostele rozprávěti - chyby dělati
v něm se modliti - dosáhneš své žádosti
vcházet do něj v ponuré náladě - oznamuje účast na pohřbu; takový sen také znamená špatnou budoucnost
vidět hořet: máte špatné zásady
vidět: jste zdržováni od uskutečnění nespravedlivého záměru
vidět kostel - znamená, že tví přátelé jsou ochotni kdykoliv pomoci
vidět zřítit se: neštěstí na sebe nenechá dlouho čekat
viděti - Nejsi ztracen. (5)
viděti - zdržení od špatného předsevzetí
zničený kostel - věští nedostatek

Kostelník

- menší, ale dobré vedlejší příjmy
- znamená svatbu

Kostky

hráti - prohra
hráti a vyhráti - po příbuzném děditi
s nimi hráti - nebezpečí pro tvé jmění
viděti - nepřátelství a nejednotnost

Kostnice

- nebezpečí života
viděti: úmrtí.

Kostra

- nemoc z leknutí
lidská - mnoho nehod
lidskou viděti: nebezpečně onemocněti.
viděti - strachovati se
zvířecí viděti: hádka kvůli maličkosti.

Koště

Viz: Pometlo;
viděti - domácí nepříjemnosti

Kotrmelec

udělati - ztráta služby

Kotva

házeti: velké nebezpečí.
viděti - přání a naděje se ti vyplní
viděti ji - budeš pevný ve svém zaměstnání
viděti: splněné naděje.
viděti zlomenou - budeš trpce zklamán
vyhoditi - přijdeš do nebezpečí

Koukol

- překážky
- v každém dobru je i trochu zla z nedokonalé lidské povahy

Koule

- symbol proměnlivého štěstí
- značí různici 86
býti jí zasažen - budeš muset zavolat lékaře (12)
do domu letět viděti - do nebezpečí přijdeš
železná - neštěstí
hráti si sní - zabýváš se lidmi, kteří ti nerozumí (31)
když koule nabíjíš - zlé svědomí
letící do domu - lidé tě budou obdivovat, neboť tvá čilost rovná se rychlosti zajíce, který je štván psy (11)
líti jí - šetři své přátele a nezabývej se zlými věcmi (31)
od nich udeřen býti - lékařskou pomoc potřebovati
ohnivá koule, kříž, kolo na nebi - přijdou zlé tresty na lidstvo
olověná - dobrá zpráva
olověná koule - znamená nemoc nebo těžkou nehodu
pohybující se - nesměj se, budeš mít temnou budoucnost (17)
prohlížet dělovou kouli - slibuje dobrý konec velkého trápení, nebo se ti podaří uniknout nebezpečí
s nimi hráti - mrzutost
sněhové na jiného házeti - nevinnost 88
vidět - značí proměnlivé štěstí
vidět železnou - všem nebezpečím se statečné postavíte
vidět skleněnou - znamená nerozhodnost
viděti - zlé časy

Koupati

se někoho jiného viděti - ztráta
se v čisté vodě - štěstí a zdraví
se v kalné vodě - neštěstí
se v plné vaně - nemoc
v teplé vodě - nemocný se uzdraví, zdravému se přitíží

Koupel

kalná: nebezpečí požáru.
připravuješ-li ji - obležení města
vidíš-li a nejdeš do ní - tvé starosti pominou
vlažná - zdraví, štěstí, radost

Koupiti

něco, mimo ocel a železo - štěstí

Kouř

- zdánlivé štěstí
cítiti - možný požár nebo neštěstí
černý - svízele a nepříjemnosti
šedý - domácí hádky
jde-li dolů - tvá prosba nebude vyslyšena
jde-li vzhůru - tvá prosba, na kterou sis jen myslel, bude vyslyšena
se ztratit viděti - pochybnost o pravé věrné lásce
tabákový - mužova spokojenost
v domě - utiskování
v domě - utiskování od zlých lidí
z komína - námluvy
z plotny kamen - cizí služba

Kouřiti

- k většímu důstojenství přijíti

Kousati

- protivenství

Kousnutí

od psa nebo nebezpečného hada se vyhnouti: žárlivost vyvolat.
od zvířete aneb hada - žehravost

Kovadlina

- dostaneš stálou práci
viděti: stálá práce, jisté příjmy.

Kovati

slyšeti - něco nepříjemného
viděti - mnoho práce

Koza

bílá - štěstí, dobrý zdar v obchodu
černá - nesnáze
míti - žádné zvláštní štěstí, ale také ne neštěstí
viděti kozy - bohatství

Kozel

jen tak viděti - dědictví
jestliže se pase na zelené trávě - pozor na zloděje
když tě chce trkati - bojácnost
viděti skákati: bezvadný kousek vykonati.
viděti: výhra, zisk.

Krahujec

ulétne-li - rozvod nebo rozejití se

Krajina

hezkou viděti - dychtivost

Král

aneb královnu viděti s nimi mluviti - budeš bohatý, čest
do domu - čest a majetek
do domu u stolu - vyhraješ soud, spor
nebo císaře viděti: velké štěstí.
tři svaté krále viděti - štěstí a zdraví
umřít viděti - něco nového se dozvíš
z karet - ztráta, krádež

Králíka

- plodnost
bílé - radost
bílý - svatba
černé - smutek
černý - dítě zemře
jísti - zdraví
jísti ho - kmotrovství
jísti: zdraví a vysoké stáří.
různobarevný - dítě
viděti - slabost
viděti: slabost.
zabíti - ztráta, ošizení
zabíti: podveden býti.

Královna

viděti ji - vznešená žena zavítá do země, kraje

Krám

do něj vejíti - obchod započíti
okolo něj jíti - pokušení vzdorovati

Kramář

- zpustlý život

Krasavec

- věští nehezkého muže do manželství

Kráska

- věští nehezkou ženu do manželství

Kráva

černá kráva - ztráta
dojiti - štěstí
dojiti ji - nedoukové a protekční lidé v úřadě
dojiti ji a mléko píti - příživnictví, též lehká a dobrá práce
dojiti viděti - láska k polnímu hospodářství
hubená - zlé časy
hubenou viděti - starosti
kůži z ní nalézti - čeká tě vysoký úřad či vedoucí místo
pást viděti - dobromyslnost
tučná - hojný výnos z podniku
tučnou viděti - mnoho štěstí míti

Kravata

si sundavati: před nachlazením se chrániti.
si vázati: bolení v krku.

Krb

příjemný domácí život.

Krejčí

do domu vejít viděti - mnohé výlohy k placení
krejčího sobě míru vzíti na šaty - bažení po nějaké věci
pracovat viděti - jmění sobě vydobýti, ale též zrada

Kresba (y)

pěkné - mnohého příjemného se dožiješ

Kresliti

- vážený býti

Krev

- je špatné znamení, většinou tento sen oznamuje náhlou smrt v rodině
- máš příčinu, abys byl veselý (16)
- velmi různé, často možno chápat i sexuálně
a v ní had - mezi služebnictvem vrah
být zkrvavený - znamená zklamání v rodině; zasnoubeným lidem věští nesnadnou překážku v cestě ke štěstí
co potok - veliká škoda
černá krev - znamená těžkou nemoc
červená krev - znamená radost
čistou plivati - bohatství
do jídla dáti - černé umění magické bude působiti
do nádoby točená - výhra, dědictví
hustou plivati - trápení
chrlit - nemoc, zlo
když ji sbíráš od zvířete - obchod se bude dařit
když jsi od krve - přijdeš k úrazu
když kape na zem - můžeš býti spokojen
když teče mnoho - bohatství
když teče od někoho - sváry
když teče od spícího - dojdeš ke škodě
když vidíš hezky barevnou - veselost
koupati se v ní - Utrpíš velkou ztrátu. (41)
močiti - bude zavolána rychlá pomoc
močiti - velké neštěstí (90)
na šatech zmazaná, ale cizí - podvodný zisk
na rukou - vyšetřování, zatčení
na těle míti - nějaký úřad obdržíš (13)
na zem padající - chudoba
na zemi - zločin
na zemi téci viděti - dobré znamení (9)
nabírati - značí k štěstí (34,72)
nečistá - chybný podnik
nésti viděti: zlé.
oblečení potřísněné krví - symbolizuje nepřátele, kteří ti ztíží cestu ke kariéře — po takovém snu se vyhýbej navazování nových známostí
pít krev - splní se tvá přání týkající se financí
píti - Toužíš po milé osobě.(37)
píti - zisk v každém ohledu (59)
píti - zlo souvisící s vraždou
píti: dobré.
plije-li čistou krev - bohatství
plije-li nečistou, hustou krev - čelí k velkým bolestem a nemoci (9,18)
plivat krev - věští velké starosti
plivati - Lidé ti chtějí ublížit a poškodit tvé dobré jméno. (14)
plivati nebo vrhnouti - těžká plicní nemoc
prolévati - Nespěchej! Přílišná horlivost jen škodí. (29)
s ní umývati - vítězství
sám krvácet - dobré znamení
sbírati: dobré.
sražená - Snaž se začíti co nejdříve s podnikáním. (36)
sražená krev - je symbolem nemoci
sražená, shnilá: těžká nemoc.
tekoucí z nosu - nemoc a nebezpečí ztráty života; v lásce takový sen oznamuje nevěru, spory a hádky v rodině;
umývati - v místě je tajený zločin
vařiti - úmrtí (9,76)
vidět - být v úzkostech o blízkého člověka
viděti - vydání peněz na akci, podnik
viděti pěkně barevně: veselost.
viděti sraženou: nemoc.
vidíš-li jiného krváceti - váda, hádka (1,31)
vysávati - lichvář bude mít práci
vytékající z rány - zdravotní potíže a starosti
z nosu téci - čistota (61)
z těla tekoucí - zdar podnikání
Zdá-li se spícímu, že krev od něho teče - škoda
ze sebe na zem kanouti viděti: dobré.
zkrvavené ruce - varují, abys někomu neublížil, jestli na sebe nebudeš dávat pozor, čeká tě neštěstí <


Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


TOPlist

2020 © PiDi Soft