Počet houbiček: 0

Sny začínající písmenem L


Labuť

bílá - dobrá budoucnost
černá - dobrá nebude budoucnost
černá zpívající - smrt
černou - domácí neštěstí
líbat viděti - dobré předsevzetí učiniti
na lukách běhat viděti - nemotornost
plavat viděti - nad utrhači zvítěziti
viděti - pyšný býti
zpívat slyšeti - blízká smrt

Láhev

Viz: Flaška;
je-li roztlučená - smutek
rozbitou viděti nebo míti: smutek.
viděti - domácí pitka
viděti - veselost
viděti nebo míti: radost, zábava.
vypláchnouti: do špatné společnosti se dostati.

Lak

spatřiti - neupřímná slova slyšeti

Lák

okurkový píti - statečnost a odolnost vůči infekci

Lakomec

býti jím - veliké dědictví
viděti ho - budeš obdarován

Lalok

míti - tloustnutí

Lámati

něco - jednej zkrátka a s odvahou

Lampa (Lampička)

čistiti ji - domácí spěšná práce
hořící - zaměstnání
hořící ji jinému do ruky vtiskneš - udělíš dobrou radu
hořící lampa - vysoký úřad
hořící lampu nese-li ji žena - provdá se za vysokého úředníka
hořící lampu něsti - dosáhneš vysoký úřad
lampička noční hořící - nemoc v domácnosti
rozsvěcovati ji - pronikne světlo do určitých tajností
upustíš ji - neblahá událost
viděti ji - budeš pracovati do noci
vybuchlá - odsouzení
zhaslá - dosáhneš stálosti v zaměstnání

Lampář

- budeš jednati s pracovníkem vysoko postaveným

Laň

viděti - tichá a rozšafná manželka
viděti: štěstí a bohatství.

Lano

- vzniknou zmatky

Láska

viděti ji - rozkošné dny
vyznati ji - odmítnutí

Látka

Zamotáváte se ve snu do kusu látky, která vás dusí a tíží a nemůžete se z ní vymotat: Popřemýšlejte o svých obchodních partnerech a nadřízených. Možná dělají něco, s čím vy osobně nesouhlasíte a jejich praktiky vám "berou dech". Popřemýšlejte, zda by nebylo vhodné změnit firmu nebo lidi v ní. Anebo jste snad sami provedli něco, co se nemá? Pak bude nejlepší se přiznat. [4]

Lavice

seděti na drnové lavici - slušné a milostné zacházení milované osoby
viděti ji - výprask

Lavina

spatřiti ji - veliké nebezpečí v dosahu

Lávka

viděti ji - přemožení menší nejistoty

Lázeň

s čistou vodou: štěstí, zdraví a úspěch v lásce.
s horkou vodou: špatné zdraví, překážky v obchodě.
s kalnou vodou: neštěstí, nemoc, neúspěch v lásce.
v ní býti a nemoci se potiti: přerušení obchodů.
v pokoji: zármutek.

Lázně

mýt se v nich ledovou vodou - hanebná pověst tvé osoby
mýt se v nich vlažnou vodou - budeš propuštěn
mýt se vlažnou neb chladnější vodou - vše dobré
svléci se v nich a nemýt se - zbavíš se smutku
svléci se v nich, mýt a holit se - bohatému ztrátu majetku
veřejné viděti: znamená hněv.

Lebka

rozbitou míti - zbytečné starosti
viděti ji - smrt
zvířecí viděti - těžká práce

Léčiti

někoho - prokážeš někomu milosrdenství
sebe - zbavíš se dluhů a jiných těžkostí

Léčka

Viz: Past;
klásti ji - lest
viděti blízko - zrada

Led

na řece na pokraji - chudoba v kraji
po něm choditi - styky s nevěstkou
viděti, po něm klouzati: blížící se nehoda, pronásledování, zmařené naděje.
viděti v létě: marné počínání.

Lešení

viděti: mějte se na pozoru.

Lejno

Viz: Hovno;

Lék

bráti: nepříjemnosti.
hořký: útlak od nepřátel.
jinému podávati: výhoda, prospěch.
projímací použíti - bohatému škodu, chudému mnoho zboží
projímací použíti a ulehčí - zbavení starostí, které trápily
projímací použíti, po něm břicho bolí - zármutek v domě
předepisování viděti: pokračování nemoci.
užívati: ztráta majetku.
viděti ho - přijdeš opět do dobrých poměrů
zvrátiti: neštěstí, porušení obchodů.

Lékárna

spatřiti ji - nemoc
viděti, uvnitř se nacházeti: setkání s lichvářem nebo drzým člověkem.

Lékárník

viděti ho - pomoc

Lékař

který příbuzného obvazuje viděti: brzký sňatek v rodině.
s nemocným vlídně hovořiti viděti: brzká churavost.
viděti ho - nenadálá návštěva

Leknín

viděti - nebezpečí, utonutí

Lem

roucha líbati - otroctví

Len

hezký viděti: spořivost v domácnosti.
přísti jej - daleká cesta s nebezpečnými příhodami
půjčiti ho - půjčiti peníze
spřádati na nit: najít dobré zaměsnání nebo ubytování.
viděti - daleká cesta za nevěstou
zelený na poli - chvála lidí pro majetek

Ležní (Ležeti)

s osobou druhého pohlaví - manželství nebo volná láska
vojenské ležení - matky, chraňte své dcery

Lenivý

býti - práce na práci

Lep

na ptáky - někdo přijde na výzvědy stran tvých úmyslů

Lepiti

něco - dávati dva lidi dohromady

Lepra

míti: věští bohatství, úspěch v obchodech.

Les

porážeti sekerami - infekční smrtelná nemoc v kraji
suchý - samotářství
zachvácený požárem - politická revoluce, válka
zachvácený požárem bez dýmu - politické boje s dlouhým trváním
zelený - velmi milá schůzka

Lesník

potkati: hrozí pohroma, nepříjemnosti.

Léta

na dřevě - tvé stáří je na tobě vidět

Letadlo

Viz: Aeroplán;

Létání (Létati)

až do oblak a zůstati tam - smrt
daleko: příjemné dny, štěstí v podnikání, chvála.
do nebe: znamená dobré služebnictvo, ale také cestu, smrtelnou nemoc.
létati a spadnouti: nepříjemnosti.
od shora dolů - velmi vysoké stáří
přímo vzhůru - úraz nebo smrt
z místa na místo - cena za prací
Zřejmě chcete něčemu či někomu uniknout. Nebo se třeba chcete podívat na problémy z ptačí perspektivy a nalézt tak řešení, případně toužíte povznést se v duchovním nebo intelektuálním smyslu. Najděte možnost, jak si tuto touhu splnit.

Létavice

viděti ji - tvá přání pohasla

Leštiti

něco - nehezké jednání

Lev

býti jím ohrožován - tvůj představený podal o tobě zlé informace
dvojocasý - silný muž, nikdy však věrný, ale znamenitý v zaměstnání
hladiti ho - tvůj představený ti bude nakloněn
jak se sápe - zbavíte se starostí
jeho maso jísti - zbohatnutí na práci pro stát
krmiti ho - vedoucí dostane přidáno
míti ho v moci - budeš mít styk s vysokým úřadem
mrskati ho - představený dostane důtku od vedoucího
na něm seděti - čeká tě vyšší postavení
na něm spáti - představený je příliš měkký a poddajný
píti mléko lvice - obdržíš milost, budeš mít velkou protekci
pronásledující - vyšetřování
řvoucí - křik podřízených
stříhati ho - moc vedoucího bude omezena
umírající - tvůj vedoucí půjde do důchodu
viděti ho - setkáš se s vůdčí osobou země

Levandule

Viz: Květiny;
zdáti se o ní - prostředky z ní jsou určeny pro tebe, užívej jich

Licousy

míti: silné zdraví.

Lišej

na kůži míti: pozor na nemoc.

Liják

Viz: Déšť;
zažíti - mnoho pláče

Liška

býti jí poškrábán - škoda dotyčného
do domu - lstivá manželka, která nebude nikdy věrná
její maso jísti - pozor na chytráka, bude žádati podpis a smlouvu
kůži její nalézti - chytráka velmi napálíš
ležeti vedle ní - tvá povaha je podobná
loviti, nebo zabíjeti: falešné přátele poznati, jejich úklady odhaliti nebo znemožniti.
plížiti se viděti: tajní nepřátelé pomýšlejí na Vaši záhubu.
viděti ji - prohnaný nepřítel, cikánské, podvodné povahy
zápasiti s ní - pozor na chytrost a podvody
zdaleka přišla - nemoc

Lilie

Viz: Květiny;
líbati ji - láska platonická, ne tělesná
trhati ji - ztracené panenství
viděti bílou - nevinné děvče bude nařčeno

Lipový květ

- nemoc z nastuzení

List (Listí)

fíkový list - překážka v milování, zmařené dostaveníčko
jediný, jak padá ze stromu - smrt v příbuzenstvu
jich více a zelené - menší zlo
jich více nositi domů - bohatství
jich více suchých - velké zlo
listí padati viděti: nebezpečné onemocnění.
vystlán tvůj dům - obohacení za pomoci vlivných lidí

Listiny

úřední čísti - daně, manželství, křtiny neb pohřeb

Lívance

dělati - milá práce
jísti - dobrá nálada
na hlavu klásti - kuchařské nadání

Loď

Viz: Koráb;
čistou vodou plouti viděti: radost a úspěch ve všech záležitostech.
kalnou vodou plouti viděti: kolísavá věrnost, nepříjemnosti, hořká zkušenost.
potápěti se viděti: ztráta milostného poměru.
Zdá se vám o lodi nebo člunu? Znamená to odvahu vyplout na rozbouřené moře citů. Jste kapitán nebo cestující? Sen vám napoví, jak na tom jste v lásce. Moře je klidné nebo bouřlivé, pohyby lodi jsou smyslné? Jde snad o erotický sen? Přemýšlejte, nezanedbáv

Lodník

- život s mnohou bouří

Lože

Viz: Postel;
cizí - cizoložství
krásné - krásnou manželku či manžela míti
ošklivé - nehezkou manželku nebo manžela míti
s rancem - stěhování
spálené - smrt manželky nebo manžela
v jiné zemi viděti - cizozemku za manželku nebo cizozemce za manžela si vzíti
viděti - značí manželku nebo manžela

Loket

viděti: dárek dostati.

Lopatky

silné - vítězství
slabé - prohra věci
zlámané - rozvod

Los

viděti - koupená naděje
vyhráti - šalba

Loučení

věrnost, přátelství, ustanovení v závěti.

Louže

viděti ji - budeš muset obírati páchnoucí věci

Loutna

spatřiti ji - dostaveníčko v noci

Lov (Loviti)

loviti malou zvěř: zhoubný úmysl.
loviti ryby - dovolená
loviti vysokou: znamená úspěch v obchodech.
loviti zvěř - výlet s pitkou
trpělivostí ke šťastné budoucnosti.

Lovec

mnoho zbytečné práce.

Lucerna

- zloděj nebo náhlá nemoc, též podvod
býti jí uhozen - náhlé osvícení mysli
na sloupu - flámování, ponocování v restauraci
náhle svítící, náhle zhasínající - pozor před lupiči

Luk

- značí manželku
dobře jím stříleti - zdar ve všem
jím vystřelený šíp ale neletí - líná dcera doma
jím vystřelený šíp, který letí daleko - tvá dcera se provdá daleko
jím vystřelený šíp letící nahoru, že jej není pak viděti - dcera zemře
k nenatažení - tvrdohlavá žena
který má v ruce andílek - veliká láska
napínati, jím stříleti: útěcha v utrpení.
slabý - líná manželka

Luňák

do domu vlétl - návštěva zloděje
drží v drápech užitečného ptáka - škoda od zloděje
nad domem - zloděj pátrá, jak a kudy vniknouti
nositi ho na ruce - ten přechovává zloděje
v domě létá - zaměstnanec je stále zlodějem
viděti ho - zloděj
zabíti ho - zloděj bude chycen

Lupa

- klepny

Lusk (y)

- ztráta

Lýtka

uťatá - nejschopnější odejde z pracoviště
uťatá vidí žena - pohřbí své nejmilejší a sama proto zemře
uťatá vidí chudý - potká ho velká bída a smrt
viděti svá pevná - dlouhověkost v dobrých poměrech
Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


TOPlist

2020 © PiDi Soft