Počet houbiček: 0

Sny začínající písmenem P


Padati

nebo klopýtnouti, ale zachytiti se: před neštěstím zachráněn býti.
přes něco: vysvětlení dostati.

Páka

- pomoc včas

Paklíč

viděti: být vykraden.

Palaš

- moc nad mnohými

Palác

bydleti v něm - povýšení
viděti veliký - zármutek

Palma

- čest a důstojenství
bodlavá palma - bezpečné štěstí
kokosová palma - šťastné doby

Paluba

lodní - těžká práce, též vycházky

Pampeliška

- tvé plány a naděje nejsou k ničemu

Panna

mořská, jak se objímá s kapitánem - cesta za moře
mořská, viděti ji - rybářský výlet
viděti: štěstí a brzké spojení.

Panoš

viděti ho - skrytá láska mladého muže

Pantofel

vidí-li žena - budeš vládnouti
vidí-li muž - žena ti povládne

Papež

viděti ho žena - nezaváděj přílišné novoty
viděti ho muž - při návštěvě vyzkouší se tvoje moudrost

Papír

barevný - menší dárek
bílý - lačnost
hořící - protivný a nemilý dopis
popsaný - obdržíš dopis
velké jeho hromady - získáš dobré postavení
žvýkati - policie do domu
zmačkaný - velmi nemilá zpráva

Papoušek

- mile upovídaná žena
slyšeti ho mluviti - pomluvy a klevety

Paprika

- mrzutost

Paprsek

sluneční - konečně vše se obrací k lepšímu

Pára

nad hrncem - nemáš mnoho zdraví
vystupující ze země nebo z vody - změna postavení

Párati

cokoli - konec nesváru, též naznačuje starosti

Párek

uzenka - dostaveníčko

Park

blouditi v něm pěšinami - různé pletichy
jeho kvetoucími alejemi se procházeti - štěstí a spokojenost

Parní stroj

viděti: bohatství.

Parník

na něm plouti: nějakou záležitost rychle a důkladně zakončit.

Parno

- pouze s potem dosáhneš žádaného

Parohy

viděti: proradnost.

Paruka

- úzkostlivost

Pařez

- neohrabanost
veliký - nepokoje v domě

Pás (Pásek)

být opásán pěkným - čest a zdar
drahokamy posázený - radost z dětí, též moc a bohatství
korkový pás - mocná ochrana nebeská
stříbrný - skutečné přátelství
zlatý - duchaplná láska

Pasák

u ohníčku viděti: vzrůst majetku.
viděti: své přátele si udržeti.

Past

Viz: Léčka;
strojiti na myši - zrada a škoda
viděti ji, když je v ní chycená myš - nepřítele učiníš neškodným
viděti: špatnost bude odhalena.
vůbec - nástrahy na ctnost a majetek

Pata

na ní zraněn býti: neštěstí rozličného druhu.

Páv (Pávice)

- bohatá, ale nezištná paní se stane tvou manželkou
ho nalézti - nalezneš paní svého srdce
jeho peří sbírati - dopustíš se pošetilosti
jeho ztráta - ztráta zaměstnání, majetku
viděti ho s ocasem roztaženým - výhodné znamení, též někdy nepokoje

Pavián

viděti ho - nestydatost v lásce

Pavlač

choditi po dřevěné - štěstí v umění
je-li chatrná a hrozí spadnutím - nezapleť se do nemilých věcí
zřítí-li se - neštěstí

Pavouk

jejich množství - předzvěst nemilých věcí
viděti ho v síti - soudní spory a zrada

Pavučina

- též úklady
smetati ji - zármutek se ti v radost změní
viděti mnoho velikých, zaprášených - velké nesnáze a starosti

Pec

pekařskou viděti: dobré obchody dělati.

Pečeň

cítiti: zbytečnou cestu dělati.
viděti nebo jísti: výhra, dobré vyhlídky v obchodech.

Pečivo

dělati: prospěch od druhé osoby.
jísti: znamená, že dobré časy přicházejí.

Pěchota

drahota, bída.

Pěšina

Viz: Cesta;
- život na zapadlé štaci

Pekáč

nebo pánev viděti: škoda, újma.

Pekaře

nebo pekařství viděti: požehnaný rok.

Peklo

hořící - předzvěst neštěstí
viděti, v něm se nacházeti: znamená nastávající změnu, nabádá k opatrnosti v obchodech.

Penězokazectví

ostuda a bída.

Pšenice

prší-li na někoho nebo na jeho dům - nadmíru velké bohatství
prší-li z oblak - veliké bohatství
v snopech anebo vymlácená vezená domů - naděje na nalezení pokladu

Peníze

Viz: Mzda;
- u ženy skoro vždycky symbolizuje erotickou spekulaci
- u muže symbolizuje výkonnost v lásce a v životě
dát žebrákovi - příslib velkého zisku
dostat od někoho - věští soudní obsílku či rozvětvení rodiny
dostati falešné - nepoctivá láska
dostati: nepokoj, neklid.
dostati-utrpíš ztrátu (27)
šetřit - dosáhneš uspokojení v nejočekávanější chvíli
falešné - Tvé srdce touží po nicotných věcech (20)
falešné - věští ztrátu dědictví či problémy s nepříjemným člověkem
falešné peníze - nepříjemnosti tě čekají
krást - varuje před nebezpečím a upozorňuje na tvé chování vůči ostatním
ležeti na penězích - obdržíš výměr daní
málo jich míti - bohatství
měděné peníze - malé příjmy
měnit - nestálost v obchodování
měniti - špatné finance
měniti - změna financí
mít - je symbolem bohatství
mít jich mnoho a mezi nimi zlaté - bída
míti, jimi platiti: osvobození od tíživého břemena.
mnoho - Znenadání dosáhneš něčeho dobrého (32)
najít - budete ochráněn před citelnou ztrátou
najít svazek bankovek - ztráta práce z důvodu nepevného přátelství
najíti drobné - různice
najíti: zisk a dobré vyhlídky do budoucna.
nalézti - pokušení s penězi
nalézti - smutek
nalézti - zkus své štěstí a zvítězíš (24)
nebo jinou cennost najíti: povznesení se nad starosti.
počítat - budete mít dobrý výdělek
počítat - obdržení důležitých úředních listin a potíže s výdaji
počítati - v povolání máš úspěch (21)
počítati - značný zisk
počítati: štěstí, bohatství.
polykat - ztratíš svoji popularitu
půjčit jiným - věští nedostatek v rodinném rozpočtu či potíže v práci
půjčit si - znamená problémy
raziti - zlá hračka
rozdávati drobné - hádky s přáteli i s cizími
řinčení peněz - nepříjemné zprávy
sbírati na cestě peníze - zisk nebo nález
sbírati rozházené - prospěch
ukryté nalézti - zarmoucení
ukrývat - varuje před zloději, ztrátou
v nádobě - nález a veselost
vidět - náhlé výdaje
vidět cizí (cizí země) - pouštíte se do riskantního podniku
vidět velkou sumu - bohatství a dostatek je ve tvém dosahu
viděti: do pokušení se dostati.
vydati - znamení dobrých příjmů (5)
vydělávat - nosí štěstí v lásce
vyhrát - nevěští nic dobrého
vyplácet - sklidit odměnu
vyplácet jiným - věští nevelké, ale jisté zisky nebo neúzpěch doma
vzíti od někoho - svár s touto osobou
zlaté - věští blahobyt či milou zábavu
ztratit - znamená nečekanou, nepříjemnou ztrátu či neúzpěch v práci
ztratiti - Nehoda se obrací v zisk (47)
ztratiti - ztracená pře
ztratiti: do nesnází se dostati.

Pěnkava

- klepy, též milostný poměr
slyšeti ji - vyhubování
slyšeti ji v domě - pohanění od přátel neb příbuzných
slyšeti ji v lese - pohanění od nepřítele

Pepř

jísti - soudy
na váhu kupovati - svár
rozmělněný - zármutek
tlouci - hádky a nepříjemnosti
v zrnech - boje a nepokoje

Perla (y)

- nabudeš moudrosti od jiného
na hrdle - radost z bohatství
padající - slzy

Perleť

- falešné slzy a nepravé bohatství

Perník

- sladkost prosté lásky

Perořízek

viděti nebo míti: nestálost, nevěra.

Peří

bílé viděti: blahobyt a veselost.
černé viděti: pokles obchodů, ztráta.
dráti - chystejte výbavu
hromady ho viděti - starosti
jím býti pokryt: váznutí obchodů.
mnoho létati viděti: marné čekání na štěstí.
od někoho ho kupovati - svatba
sbírati nebo dráti ho - zisk
viděti ho lítati - velká žalost

Peřiny

dolů na zem spadlé - opuštění
krásné a čisté - věrnost
nehezké a nečisté - pohlavní nemoc
spálené a shnilé - nemoc, též smrt milenčina
z nich polštáře, podušky - milenka

Pes

bílý - radost
bílý: příjemnou známost si udělati.
boudu viděti: zhoršení postavení.
černý - změna
černý pes - veliké neštěstí
drážditi: nepříjemnost, nepřátelství.
šedý - předzvěst neštěstí
honící (hon) pes - tvé kroky někdo sleduje
chrt a stopař - domácí zlý přítel
jím býti napaden: nebezpečí.
kousne-li - střetnutí se sousedem
Lovecký:špatné obchody dělati.
loviti viděti: neklidný býti, hýřiti.
míti: bohatství.
ostříhaný - oklamaná bdělost
ovčácký - spolehlivost proti nebezpečí
rezavý - sváry v domě
rváti se viděti: rodinné rozepře kvůli dědictví.
s ním si hráti: štěstí v obchodech, usmíření se s tím, kdo nás urazil, obnovení starého přátelství.
štěká-li - hádka se sousedem
vytí psa - smrt
vzteklého viděti a býti jím pokousán - hrozí ti nebezpečí
zabíti ho - soused zmlkne

Pěst

- pomsta
dvě pěsti viděti zaťaté - nevolnost po zlé novině

Petržel

- symbolizuje těžce dobytý úspěch či dobré zdraví
- vydáváte se všanc nekalým spekulacím
jíst vařenou - věští zisk či úspěch
jíst zelenou - znamená nepřípustné styky
sít - znamená povinnost starat se o početnou rodinu
síti - žebrota (12,42,60)
syrová - znamená nemoc
zelená - budeš nemocen ale brzo se uzdravíš (5,60)

Pevnost

viděti: nepřátelství a nemoc.

Píce

dávati ji dobytku - zisk, též nepříjemnosti

Pijavice

- žaloby a soudy
viděti: lichva a zištnost.

Piliny

Viz: Drtiny;

Pilník

dostati: výstraha od nepřátel.

Pižmo

cítiti: pokrytci se vyhnouti.

Písař

od něho popsaný list přijmouti - opletačky se soudy
viděti sebe jím nebo jiného - nouze

Písek

přesívati - těžkosti a trápení
sypati někomu do očí - velký lhář a podvodník

Pískati

sám - zármutek
slyšíš-li - nebezpečí

Pistole

Viz: Revolver;

Píti

až se břicho zvětší - vzrůst majetku
nechtěný nápoj - ztráta zaměstnání
opíti se - povýšení
po vůli - povedou se ti žádané věci

Pivo

kalné viděti nebo píti: nemoc, nepříjemnost.
píti - nerozhodnost v jednání
píti kalné - nemoc
rozlité viděti: znamená zmenšení blahobytu.
světlé nebo čiré viděti nebo píti: stálé zdraví, veselá mysl, příjemné setkání.

Plášť

býti jím zahalen - trampoty a úzkosti

Plachta

napínati nad boudou na trhu či nad vozem - nepředvídaní hosté
pod ní se ukrýti - vyhneš se něčemu nemilému
viděti ji - hostina

Plakati

Viz: Slzy;
- příslib smíchu za bdění
- sen o pláči je zlou věštbou; většinou znamená spory a neshody v rodině či špatné zprávy od přátel
- tvůj osud se splní (2)
nad něčím - radost k očekávání (7)
nad něčím - radostná událost
pro mladou dívku - věští spory s milým
pro obchodníka - znamená drobné potíže a neúspěchy
pro zamilované - symbolizuje rozchod a zradu
vidět jiné plakat - znamená navázání nových, sympatických známostí a obnovení těch starých

Plameny

viděti: peníze nebo šperk darem dostati.

Plátno

bílé - láska
bílit na bělidle - nemoc
tkáti - užitek, zisk
tkáti ale nedotkáti - smrt

Plavba

přes moře nebo velkou vodu: neštěstí.

Plece

od ramenou jakoby odstupující - rozvod
od těla oddělené - smrt dcery
pěkné a tlusté - řádná žena
porušené míti - ženě se ohlašuje nemoc
zdravé a silné - vzroste v příbuzenstvu zámožnost

Plech

viděti - malé trvání bohatství či chudoby nebo i nemoci

Plenky

leží-li v nich někdo - nevinně nařčen
práti - nedej na sobě znát starosti

Plésti

cop z vlasů: brzké spojení.

Plevel

pleti - bližním není každý, jen ten, kdo je vnitřně dobrý

Plíce

na plíce churavíš - předzvěst něčeho zlého
ústy je vyplivovati - těžká nemoc
vypadnou ti z těla - tvá smrt

Plivati

krev: bohatství.

Plot

živý a jím se prodírati - zvítězíš pevnou vůlí nad tím, co se ti postaví do cesty
ležeti u něho - trampské toulání
přelézti jej - nebezpečí se vyhneš nebo ubráníš
viděti - nepleť si své s cizím
viděti jej z latí - nebezpečí
viděti zelený, živý - velké zmatky

Plotna

viděti ji - hody

Plovárna

býti na ní - pozor na okradení

Pluh

k orání viděti - brzká svatba

Plukovník

viděti ho - úspěch ve sporu

Požár

jasně plápolající, který jedno nebo více stavení zachvátí, viděti: ke slávě přijíti, hodně dobrého zažíti.
který hořící dům do dýmu a kouře zahalí, viděti: neštěstí všeho druhu.
viděti nebo cítiti: nastávající neštěstí.

Pobuda

viděti ho - nestálost, toulky

Pocestný

v dešti - peníze

Počítati

- dobrý obchod

Podbírati

se, v palci - naděje na peníze

Podešev

nalézti - hádka
ztratiti - dlouhá cesta

Podkova

- štěstí
koně kovati viděti: těžká, namáhavá práce.
viděti: brzká cesta.

Podlaha

s parketami viděti, po ní choditi: slzy a radost zažíti.
taneční podlaha, nebezpečí 26 62

Podmáslí

píti - nepříjemnosti budou probírány

Podobizna

viděti jakoukoli - podvod a zklamání
viděti vlastní - úraz

Podolek

jím se utírati - někdo tě uhrane
líbati - pokoření

Podomek

viděti ho - hrubé jednání

Podpalky

viděti - úkladný požár

Podpláceti

někoho - voliti nutné zlo

Podporu

bráti - přijde pomoc

Podsvinče

jísti - déletrvající štěstí

Podvazek

viděti - budeš míti štěstí v lásce

Podzemí

procházeti se jím - tíseň
spouštěti se tam otvorem - hrozí určité nebezpečí
viděti - pozor na plyn

Požehnání

- vždy svatba, mimořádně i smrt některého z rodičů

Pohanka

síti ji - vypleniti hřích na dlouhý čas

Pohár

malovaný rozbíti: blízké neštěstí.
plný - blahobyt
prázdný - nedostatek
rozbíti: úmrtí nepřítele.
stříbrný míti: výhra, zisk.
upustit: úzkostlivost.
z něho píti: dobré časy přicházejí.

Pohlavek

dáti či dostati - různice

Pohovka

ležeti na ní - oddech nebo rekonvalescence

Pohřeb (Pohřbívání)

býti: Možná se chcete vrátit do bezpečí, potřebujete úkryt, a to třeba podvědomě v mateřském lůně. Pokud však máte pocit, že nemůžete dýchat, možná se v reálném životě cítíte být v pasti. [4]
býti zaživa: velké nebezpečí hrozí.
býti: zdraví a dlouhý život.
chystat se na něj, ale pohřeb neviděti - radost nad něčím
míti: přírůstek do rodiny, pro svobodné brzká svatba.
průvod na něm - smrt
přítele - sňatek podle vlastního rozhodnutí
velmi chudý - nedostatek
viděti: smutek, nemoc, úmrtí.
zůčastnit se: pozdní sňatek, smrt příbuzných nebo přátel.

Pochodeň

hořeti viděti: skrze temné věci k světlu přijíti.
hořící - nedobré zprávy
nésti: zamilovat se.
pochod s ní - pohřeb váženého člověka
sám ji rozsvítiti - odhalíš jakési tajemství
uhasiti: zničení dobrých vztahů.
z nebe spadnouti viděti: bolení hlavy.

Poklad

Kopati nějaký poklad aneb něco podobného - velké dědictví
najíti - zklamané naděje, též starost s bohatstvím
vykopati - neštěstí

Pokladna

otevřenou ji viděti - dluhy a nesnáze
správcem pokladny býti - pocta
stojí-li v prázdné místnosti - starosti
viděti toho, který ji spravuje - výpověď

Poklop

Viz: Víko;
na střeše - propouštění

Pokoj

- tiché chvilky
krásný - rodinný život, též návštěva
špinavý - hádky
prázdný - dluhy a chudoba
tmavý - hrob

Pokrývač

padající dolů - vedoucí půjde do důchodu
viděti ho - budeš hovořiti s vysoce postavenou osobou

Pokrývka

- skryté nedostatky
roztrhaná - nedostatky budou známy

Pokušení

- nechť rozum zvítězí nad city

Pokus

Pokuta

platiti: výhoda.

Pole

hezké zelené viděti: naděje na dobrý výdělek, štěstí v lásce a manželství.
jetelové pole - nadějná budoucnost
jetelové pole kvetoucí - jiným budeš užitečný
kroupami rozbité: špatné spekulace.
obdělávat, osévat, sázet: dobré k tomu, ženu přijmout, dítě zplodit.
po sečení - přišel jsi pozdě
přes něj běžet nebo na koni jet: brzká zpráva v očekávání.
s koukolem - někdo ti kazí práci nebo tě očerňuje
suché - smutek
úrodné - majetek
v plném květu: zdar ve statku.
ve žních - mnoho práce s dobrým výdělkem
zelené - radost
zorané - budoucí majetek
zpustošené viděti: zarmoucenost.

Poleno

štípati - ztloustneš

Polévka

jísti ji - zkažený žaludek
ze slepice jísti ji - šestinedělí

Police

viděti ji - známá se bude vdávati, též podezření

Pomazání

poslední pomazání - pozdavení a veselost

Pometlo

Viz: Koště;
viděti - utrhání na cti

Pomlázka

dostati ji nebo dávati - veselost z mrzutosti

Pomněnka

Viz: Květiny;
- stálé a užitečné přátelství

Ponocný

viděti ho - pozdní návrat
viděti píti - zaspání

Popel

hlavu jím si sypati - lítost nad sebou
viděti: hořké zklamání, urážka.

Popem

ševcovským lepiti - rozchod

Poprava

viděti ji - rozchod s dobrým přítelem
viděti: pochybný výsledek v podnikání.

Popraviště

býti na něm - veřejná hanba
viděti - chystá se něco nedobrého
viděti: čest, pocta a zásluhy.

Pór

viděti - oční choroba

Porce

rozdělovati - smrt blízkého příbuzného

Porcelán

kupovati - lepší časy

Porod

šťastný, při něm býti: radost a štěstí.
nešťastný, při něm býti: ztráta, bolestné zneuctění.
porodit děvče: bolestivé zkušenosti při radosti a veselí.
porodit chlapce: štěstí ve všech záležitostech.
porodní asistentku viděti, s ní mluviti: blížící se štěstí, odhalení tajemství.
porodní babku viděti - pro svobodné není dobře
viděti: do nesnází se dostati.

Portrét

viděti: dlouhý život zobrazené osoby.

Posada

slepičí - veselé klepy

Posádka

vojenská - pozor na čápa

Posluha

- spolehnutí

Posluhovačka

- nepovíš, co nevíš

Postel

do které prší: prostopášnost.
hezkou viděti: štěstí, soulad v manželství.
hořeti viděti: neštěstí, nemoc, smrt.
ležeti v ní - nemoc
špinavou nebo nuznou viděti: nesnášenlivost.
státi u postele - nemocný v domě

Postelový ohřívač

brzký sňatek.

Postup

v úřadě - disciplinární vyšetřování

Posvícení

- veselost se rvačkou

Pot

studený si utírati - veliký strach
vypotiti se - uzdravení známého
z čela si utírati - námaha nad sílu

Potah

koňský - manželství, kde jsou oba dva poctivě zaměstnání

Potápěč

- věřitel ti pošle účet

Potěr

rybí - budeš míti mnoho dětí

Potkan

viděti potkany - hanba (67,81,89,90)

Potok

čistý ve svém domě téci viděti: znamená přírůstek majetku, bohatství.
kalný ve svém domě téci viděti: nemoc, zármutek.
krve viděti: nemoc s chrlením krve.
rozvodněný viděti: růst majetku, ale také rychlý úbytek.
s mnoha rybami: dobré dědictví.
vyschlý: chudoba a churavění.

Potopit

se - exekuce

Potrat

- neurotický sen, který svědčí o chorobném strachu ze života v důsledku nutkavých představ
- pokud tento symbol nepředstavuje akutní varování, je náznakem nejistoty plánů a podniknutí chybného kroku
- pro málo peněz zničená spekulace
dítěte - nové podnikaní, nový čin, skutek
prodělat - obávané zklamání se nedostaví
vidět - předzvěst zklamání

Potýkati

se - nebezpečí života

Poušť

žíti na ní - rozvod, ztráta dětí

Poupě

- láska přespříliš mladých

Poustevna

v ní býti: nemoc, nebezpečí.

Poustevník

viděti ho - z dobrých časů se tloustne
viděti: zármutek, starosti.

Pouta

nositi: nabídku úřadu dostati.

Poutník (Poutníci)

poutnické místo viděti - blaženost

Pouzdro

viděti, nebo míti: ukradené se opět vrátí.

Povidla

jísti - dobré pořízení

Povodeň

- budeš obklopen bezcennými lidmi
velkou viděti: se svým okolím nebo blízkými nesvornost zažíti.

Povříslo

- sňatek starého muže s mladičkou

Pozdrav

- budeš pozván na hostinu a dobře přijat (39)

Pozdraven (í)

býti - smíříš se se zapřísáhlým nepřítelem (41)
býti: je zlé.
osoby kterou nemáme rádi - znamená nepříjemnou návštěvu
sám být pozdraven dětmi - šťastná událost v rodinném životě
vysoké osobnosti - předznamenává se příjemná návštěva

Pozdraviti

někoho - mír 25,49,56

Pozor

dávati - možné vloupání

Pozouny

slyšeti - slavnost, divadlo

Pracovat

úspěch v obchodech.

Prádelník

- domácí drby

Prádlo

mydliti - pomluvy špinavé

Práh

- někam vstoupíš
přestoupit - pozvání nebo host
z kamene - tvé příští bude pevné
ze dřeva - příští dobro

Prach

- spor a menší ztráta peněz

Prapor

viděti - slavnost, též přísahati na něco

Prarodiče

viděti, s nimi mluviti: dobrou myšlenku uskutečniti.

Princ

či princezna z pohádky, je viděti - dobrá budoucnost

Prkno

hoblovati - pro někoho připravena rakev
ležeti na něm - smrt
viděti: dobré obchody.

Proboden

býti: strach a nebezpečí.

Proměniti

se v něco - smrt

Propast

viděti, do ní padati: rychlá záchrana z nebezpečí.

Prosba

zamítnutá - bude vyslyšena žádost

Prostěradlo

- smrtelná nemoc

Prostitutku

viděti, nebo s ní mluviti: radostný den prožíti, štěstí.

Proutek

- zakopaný poklad

Prs (Prsa)

ženy viděti: pokračování lásky.
masitý - hodně synů
na kterých kojenec leží, viděti: radost v manželství.
obnažiti: stydlivost.
poraněná míti: pro staré zlé, pro mladé dobré.
raněný, churavý - krátký život
silná, zdravá viděti: stálému zdraví se těšiti.
suchý, úzký - neplodnost
zarostlá viděti: hodně štěstí v lásce.

Prskati

viděti někoho - trefíš se do živého

Prst

do něj se říznouti a krev viděti: štěstí v lásce.
hezký míti: vážený, ctěný býti.
míti je v páře - spiknutí
palec mezi ukazováčkem a prostředníkem - prokletí
palec zasunutý do ostatních sevřených prstů - nic nečekej
pět jich - krádež
pět jich černých - vloupání
si spáliti: do pokušení se dostati.
ukazováček - varování
ukazováček na oku - výsměch
ukazováček na rtech - nevyzrazuj
useknutý - ztráta jmění, práce
v ústech - stydlivost
zavázaný - úraz v domácnosti
ztratiti: znamená škodu.

Prsten

- dbejte opatrnosti a důkladné rozvahy ve vztazích, po kterých příliš netoužíte
- hádky se svým okolím tě vyčerpávají. (11)
darovati dívce - láska
darovati: Úspěšná cesta leží jasně před tebou. (28)
dáti manželce, ona jej nechce - jeho smrt
dostat darem: najdete dobrého přítele nebo kamaráda nebo se vám splní nějaké milostné přání
dostati darem: Někdo tě chce ošidit a využitkovat. (15)
dostati: úctu získati.
drahocenný: Učiníš výhodné spojení. (16)
železný: Starost ti tíží srdce. (13)
železný viděti - mnoho práce (22,74)
kupovati: Tvé srdce se bude radovat, dostane-li z velké dálky zprávu. (21)
najít: zamilujete se
najíti s drahokamem žlutým - nemocná bohatá žena
najíti s drahokamem modrým - v domě radostné veselí
najíti s rubínem - dobře placené místo
najíti se smaragdem - čest
navléci na prst: varuje před zamýšlenou nevěrou
někomu darovat: vytoužené přátelství nebo milostný vztah se neuskuteční
obdržeti - bída
prsten - svatba
sejmouti a dáti ho neznámému - odstoupení místa jinému pod nátlakem
sejmouti a dáti někomu jinému - odstoupení místa jinému
stáhnout z prstu: nevěra bude mít zlé následky
stříbrný viděti - zisk (11,90)
tlačiti jej do vosku - smlouva
vidět: předzvěst pevného vztahu k jinému člověku
z něhož nebyl drahý kámen nalezen - ztráta existence
z něhož vypadl drahý kámen - rodinné sváry nebo těžká nemoc
z něhož vypadl drahý kámen a byl nalezen - mír a pozdravení
zlámaný: Loučení s milými lidmi tě zarmoutí. (43)
zlatý na váhu kupovati - svatba nebo krása ženy podle krásy prstenu
zlatý najíti a na prst dáti - veliký úřad, v rodině syn
zlatý najíti neb viděti - štěstí (34)
zlatý přelomený - těžká nemoc ženy
zlatý přelomený u svobodného - podřízené místo či ztráta majetku
zlomený míti - neštěstí (2,23)
zlomený: značí porušení věrnosti
ztratí-li ho manželka - ztratí důvěru k manželovi
ztratí-li ho muž - smrt manželky nebo syna
ztratí-li ho svobodný - zůstane starým mládencem, dívka se neprovdá
ztratit: přechodný rozchod s milým člověkem
ztratiti - manžel k manželce ztratí důvěru
ztratiti - milovnice tvá půjde za jiným (28,90)
ztratiti nebo darovati: utrpení, churavění.
ztratiti: Neočekávaně najdeš nové přátele. (12)

Prstýnek

dostat (pro ženatého či vdanou) - věští věrnost a loajalitu
dostat (pro svobodné) - sdílenou lásku
kupovat - věští brzkou opětovanou lásku
mosazný - symbolizuje nejistotu v zájmech
odebrat někomu svůj prstýnek - symbolizuje spory a sváry
prasklý - věšti rozluku s milovaným člověkem a smutek
prohlížet si zlatý - symbolizuje šťastné manželství či početnou rodinu
snubní - znamená výdaje
ztratit - znamená ztrátu známostí
ztratit (pro vdanou ženu) - znamená, že její muž je jí nevěrný a že je pod vlivem ženy, která ho může zničit.

Průjem

mít - je předzvěstí dobrého zdraví a šťastného manželství
mít - přináší starosti, zármutek, utrpení a škodu
míti - Tvé štěstí je na nejlepší cestě. (28)
míti: dobré zdraví.

Prut

na ryby - touha po poznání

Pryčna

- šetření úřední, protokol i zatčení

Přátelé

- dbej na své zdraví (14)
býti s nimi vesele - blíží se loučení (5)
zemřelí - příjemná zpráva z ciziny (15)
ztracení - vzdálený přítel myslí na tebe (29)

Přehrada

symbolizuje vaše potlačené emoce.

Přeplaviti

se - přeložení, též změna

Přeskočiti

něco - nemilou věc obejíti

Přetrhnouti

něco - konec lásky, přátelství

Převrhnouti

něco - mrzutost

Příboj

vln viděti - zdánlivé nebezpečí

Přijímání

požehnání a štěstí v rodině.

Příkop

do něj spadnouti: pozor na lest.
před hlubokým státi: nebezpečí.
přejíti po dřevěné lávce - vysměješ se tomu, kdo ti překáží
přes něj skákati: zrada, nevěra.

Příkrov

černý - konec života

Přípřež

- výpomoc v práci i v starostech

Přísahati

nebo přísahu viděti: složitý proces podstoupiti.

Přítel

- pro zamilované znamená štěstí a brzký sňatek
- přátelé představují vlastní osobu, často ve smyslu bratra, dvojníka atd.
- přátelství, smutek 11,12
být pohromadě s více přáteli - předzvěst návštěvy lidí, které rádi vidíme
hádat se sním - značí nevěrnost přítele
loučit se s přítelem - je předpovědí konfliktů a sporů se známými, je to rovněž znamení finančních potíží a ztrát
mít přítele - vydáte svá tajemství
mít starosti o něj - nemoci nebo neúspěch
mrtví přítel - předpovědí brzkého sňatku
navštívit ho nebo ho potkat - značí srdečnost
oblečený ve světlých barvách - odhalení informací, které zapříčinili hádky a problémy
plačící - starosti a neúspěchy nebo zklamání v podnikání
pomoci mu - člověk sám obdrží pomoc
potkat - věští nečekanou událost, která s sebou přinese neshody a smutek
potkat ho: dobré.
přátelé ve zvířecí podobě - znamená boj s nepřáteli, kteří tě chtějí odloučit od nejbližších
s ním žertovati: roztržka.
s ovázanou tváří - navázání nové známosti, která pro tebe skončí ztrátami a problémy
smát se sním - značí brzký rozchod s ním
stojící na hoře - nečekané povýšení v práci, kvůli kterému budeš zanedbávat přátele a rodinu
umrlého viděti - radost 76
uraziti: pohrdání zakusiti.
vidět ustaraného přítele - čeká tě smutek nebo nepříliš vážná nemoc
vidět zesnulého - přináší nečekané novinky
viděti - dlouhý život 12,18,60
viděti přítele kterému se dobře daří - radostné zprávy nebo brzké setkání s nejbližšími
viděti, vítati: k slávě a poctám přijíti.
zesnulého viděti: neočekávaná novina, odložená svatba.

Příštipek

- okamžitá pomoc

Příze

navíjeti: lakomý býti.
odvíjeti: k marnotratnosti míti sklony, tajemství odhaliti.
rozmotati: pochybnosti ztratiti.
viděti nebo míti: tajné pletichy.
zamotati: milého(ou) rozzlobiti.

Pstruh

Viz: Ryba (y);
chytati je - vychytralost
nebo ryby ve vodě viděti: radost a láska Váš život ozdobí.

Pták (ptáci)

černý, letící - smuteční oznámení
dravý - škoda
jeho hnízdo - manželství
jeho lep (ptačí lep) - něco se na tebe líčí
jeho nohy - akt, který bude vyřízen za dlouho
jeho peří najíti - menší peníze
jeho vejce jísti - zhubnutí
jeho zob - dobré srdce
jísti ho - peníze
lapati ho ve spaní - dostane se ti potřebné věci
mláďata vybírati - zloději
Oškubané viděti - velký podvod v místě
více jich do domu přiletělo a odletělo - někdo v domě zemře
více jich do domu přiletí - větší návštěva hostů

Pštros

míti, ale zmizel - penze nebo ztráta zaměstnání
strká-li hlavu do písku - zlé státní finance
viděti žena - její syn bude na ministerstvu
z něhož spadlo peří - aféra na vyšších místech

Puška

hezkou viděti: zamilovat se.
s ní na lov jíti: nevěra.
z ní stříleti: zlehkomyslnět, marné naděje na zisk.

Puškvorec

- zdravý žaludek

Puls

hmatati - horečka

Pumpa

čistiti ji - větší půjčka
rezavá - odepřená pomoc

Punčocha

na okně - dary
plésti ji - pletky
svlékati - dobrý spánek

Pupek

bolí-li - zlé noviny

Putna

plná housek - budeš oběšen

Pyramida

viděti ji - náboženské taje a mystérie

Pytel

děravý - prodělek
peněz viděti: šťastná budoucnost
plný - zlé časy
plný kostí - špatné obchody
prázdný - dobré časy
s prázdým viděti muže - zloděj přijde

Pytlák

- nevěrnost
Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


TOPlist

2020 © PiDi Soft