Počet houbiček: 0

Sny začínající písmenem C


Car

viděti ho - zaniklé věci

Cáry

míti na sobě - přijdeš do špatných poměrů, bída

Cavyky

milostné dělati - úraz

Cediti

- špatné finance

Cedr

- v rozumnosti je dobro a pravda
listy trhati - uštknutí hadem nebo včelou
viděti strom - povýšení

Cedule

dělati - cesta
lepiti ji - změníš svůj stav
vidět ji viseti - změna v rodině
viděti - značná překvapující novinka

Cela

celu vězeňskou v domě stavěti - těžkosti s hašteřivou manželkou

Celer

hořký jísti - buď opatrný, jinak ti hrozí smrt
jísti a chutná-li - přijdeš k majetku a pomůže ti cizí člověk
jísti a nechutná-li ti - značí pravý opak
kopati ho nebo sázeti - změníš povolání
nezralý jísti - znamená krátkou radost a zármutek zároveň

Celovati

čerta - pěkné nadělení
žhavé železo - úraz
kata - budeš obdarován od cizího člověka
milenku - smíření se s nepřítelem, též starost
studený kámen - pohřeb
svého přítele - hojný užitek

Cement

rozsypati - hádky
vidět ležeti - nesnáze s úřady

Centimetr

- drobná práce
jím měřiti - malichernosti

Centýř

nositi - potlačení

Cep

- vzbouření někoho, mrzutosti, též vdáti se za zlobivého
sny o cepu - dosáhneš užitku namáhavou prací

Cesta

Viz: Pěšina;
bludná cesta - od zlého člověka budeš pronásledován
jeti jí koňmi - trvalé štěstí
kamenitá - bědný život
konati cestu - mrzutostem ujíti
kráčet po blátivé cestě - zármutek a pomluvy
křížová cesta - nemáš pevné odhodlání
na pěkné se procházeti - štěstí a radost
plná jam - číhá na tebe nebezpečí
úzká - starost, zármutek
v zelení - dobré naděje do budoucna
vidíš-li cestáře cestu zametati - z nouze ti pomůže dobrý přítel
zahrazená z obou stran - vzdej se svého úmyslu

Cestovati

- důležité podnikání
- mnoho přemýšlení
ozbrojený s kordem - do stavu manželského vstoupiti
pěšky - odložení důležitých věcí
s mečem - návštěva veselky
se společností - dostaneš se do cizích řečí
ve společnosti - bude se o tobě mluviti
ve vlaku nebo ve voze - změna
ve voze - stálé štěstí

Cibule

- slzy
hromada, kopec - židovská návštěva
jísti - do zármutku upadnouti
jísti ji - potká tě nehoda, ponížení nebo nemoc v rodině
pečivo cibulové jísti - lékaře nepotřebovati
vařiti - chudoba
viděti - hádka nebo odkrytí nějakého tajemství

Ciferník

- čas běží a mění vše i tebe

Cifry

Viz: Čísla;
psáti - zbohatneš
vymazávati - dluhy

Cihla

cihlovou chatrč viděti - námaha a práce
dělat aneb pálit viděti - nepříjemné vydání
dobře vypálená - peníze
ji dělat či voziti - svou pílí dosáhneš velkého majetku
ji najíti - dostaneš se nevědomky k menšímu majetku
nevypálené cihly - dej pozor, abys nepropásl užitek
špatně pálená a nerovná - čekají tě nepořádky
viděti cihelnu - hojný majetek získáš prací
viděti cihláře při práci - příjemná návštěva

Cíchy

aneb povlečení na peřiny koupiti - brzké oženění
čisté - dobré znamení
nečisté - zlé znamení

Cikán

Cikán s houslemi - zrádné sliby ti kdosi našeptává
cikánka a od nich si nechat hádati - zmařené naděje
jej viděti a mluviti s ním - nestálé poměry, neb ohlašuje stěhování
s basou - pitka
s cikánkou viděti - ztráta majetku, utrpení a nepředvídatelná žalost
slyšeti na cimbál hráti - svatba či zasnoubení v domě

Cikáně

viděti cikáně - náhlá ztráta nepozorovaná

Cikánka

hádající z ruky - čeká tě velká příhoda
kouřící - pozor na oheň
objímaji ji - velká škoda
tančící - podnik se nezdaří
usmívající se - nepředvídaná žalost v kruhu rodinném

Cín

- zisk a obchod
cínové náčiní - založíš domácnost
s ním pracovati - budeš potěšen
viděti - nemoc

Cink

na oku míti - špatné vyhlídky

Cinkání

slyšeti - veselý večer

Císař

a krále viděti - mnoho štěstí míti
s ním mluviti - vážnost míti
viděti ho a mluviti s ním - zisk
viděti řády zdobeného - soudní spory

Cisterna

viděti ji - nebezpečenství a záhuba

Citera

děvče hrát viděti - budeš milován
hráti na ní - býti příjemný
na ni hráti - příjemnost

Citróny

- cizina
- vytlačený býti
jich mnoho viděti - usadíš se v cizí zemi a dobře se ti povede
jísti aneb viděti - spokojenost, dobře se ti povede
jísti neb vymačkané - spory a soudy přináší
kvésti viděti - v cizí zemi ustanoven býti

Cizoložství

- nepokoje v manželství
pokušení odolati: vítězství nad nepřítelem.
prováděné za dne - dbej, aby chvatem nebylo podlomeno tvé zdraví
spáchati: znamená velkou hádku.

Clo

platiti - nemilé vydání
platiti - nenadálé vydání

Cop

- značí zahlouplou povahu, též zápletky, soudy a vyšetřování
míti - straníš se novot
sobě plésti - manželům dobře, jiným zle
ustřihne ti někdo - ostuda
viděti neb nositi - milovati staré věci

Cucati

cíp duchny či jiný předmět - dbej, aby tě chlípnost nezavedla

Cukr

- sladký pokrytec nablízku
cukernatění - šťastná zvěst
darem obdržeti - lichocením trápen býti
jísti - mlsným býti
jísti - sladká láska
míti neb v bednách viděti - tvého přátelství chce úlisností dosíci pokrytec
sekati - lásky konec
tlouci - lásku k svému řemeslu míti nebo opovrženě se s tebou zachází

Cukrárna

- pozvání
v ní býti - nemoc žaludku
viděti - dlouhou chvíli míti

Cukrář

- kuplíř nablízku

Cukrátka

jísti - lichá zábava aneb čtení
kupovati - peníze promarniti

Cukroví

jísti - tvé přání se časem vyplní
v cukrárně kupovati - dojde tě milé pozvání

Cukrovinky

jísti - dobré poměry

Cvičení

hromadná viděti - sváry

Cvoček

do boty zatloukati - mrzutá cesta
v noze - nevěrnost

Cvrček

- nevděčné noviny
cvrčků mnoho viděti - zlé klepy a sváry v rodině, v domě
slyšeti - štěstí
slyšeti cvrkati - neduh nebo zhoršení nemoci
štípne-li - utrpíš škodu

Cyklista

- expres dopis, rychlá zpráva

Cylindr

na hlavě - slavnost, pro vojenskou osobu důchod

Cypřiš

- starost, nemoc, smrt
Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


TOPlist

2020 © PiDi Soft