Počet houbiček: 0

Sny začínající písmenem V


Váček

prázdný najíti: nevděk.
s penězi najíti:žádný zisk.

Vada

v těle, v obličeji - dobrota srdce

Váhy

nerovné - prohraješ při soudní
pěkné a lesklé - spravedlivý soudce
vyrovnané viděti - vyhraješ při soudní
zlomené - smrt

Válka

Ocitli jste se ve snu ve válce nebo ji pozorujete? Možná je to bitva mezi tužbami vašeho podvědomí a vědomí nebo mezi vaším intelektem a emocemi. Může se však jednat i o jakousi metaforu z vašeho reálného života.

Valy

zdá-li se o nich ženě - dobré postavení muže

Vápno

vyhlídka na vysoké výdaje.

Vavřín

- umělecká sláva

Váza

- ucházení se o přízeň

Vázati

- rozejití, rozloučení, rozvod

Včela (y)

jejich bzukot a rojení - svatba
jejich roj - stálé bohatnutí
med sbírati viděti: dostati dobrou radu.
od nich bodaný býti: brzké neštěstí, nepříjemnosti s přáteli.
pracovati viděti: dobře se míti.
rojící se na stromě viděti: posílení lásky a věrnosti.
rojící se viděti: popletené záležitosti.
úl viděti: blaženost, prospěch.
viděti: dobré znamení.
ztratiti se i úl - zchudnutí

Vdávati

se: potíže, neštěstí, chudoba.

Veš

- bohatství z nečistých zisků

Věž

hořící - starý a ctěný muž zemře
jí nahoru stoupati - tvůj život myšlenkově bude naplněn
jí nahoru stoupati a v ní veliké okenní otvory - budeš mít dar ducha
Pokud jste ve snu viděli věž, znamená to, že můžete mít štěstí při řešení svých starostí. Stoupat na věž znamená, že jste čestní a svou čest si zachováte i tehdy, kdy k vám přijde sice skvělá, ale podezřelá nabídka. Pokud ve snu věž boříte, nejspíš budete
vysoká - vysoké stáří a dosažené cti

Večer

štědrý večer - obdarování a rodinné štěstí

Vědec

viděti nebo s ním mluviti: podvedený býti.

Vejce

červené viděti: hněv, požár, úmrtí přítele.
jísti: otcem se státi a tímšťastný býti.
žluté viděti: vážná nemoc.
míchaná vejce - klepy o tajené nemoci
míti: výhra, domácí pohoda.
najíti:ženichem nebo nevěstou se státi.
nakládati vejce, okurky, ovoce atd. - bude v zemi drahota
rozbité viděti: ztráta, hádka, chudoba, rozchod s přítelem nebo partnerkou (partnerem).
shnilé rozbíti: do zlýchřečí se dostati.
spadnout nechati: nesvornost.
viděti nebo koupiti: úspěch v obchodech, blahobyt, povýšení v úřadu, dobré děti, dlouhýživot.

Velbloud

seděti na něm a rychle jeti - rychlá smrt
sestoupiti z jeho sedla - nemoc i uzdravení
viděti: neobvyklý zážitek zažíti, zbohatnouti.

Vemeno

krávy viděti: požehnání, dárek.

Věnec

žlutý - nemoc smrtelná
z červených růží - zlá nehoda
z dubového listí dostati: vyznamenání.
z hlavy někomu vzíti - přebereš jeho zaměstnání, majetek
z klasů na hlavě: vyznamenání.
ze zlata na hlavě - důstojenství
ze zlata na hlavě míti a nechat spadnouti - hanba
ze zlata na hlavě, spadne a zase zdvižen - vše se zakryje

Vepř

bíle oblečený - tajné nectnosti
bíti ho - pokárání za neslušnost
hladiti ho - tajná láska
chytiti ho - někdo u vás bude v domě přistižen při nevěře
pařiti vepře - pozemské radosti
viděti ho - dobře pochodíš

Verpánek

- podnikání s málo penězi

Věřitel

viděti nebo jeho návštěvu očekávati: dobré, ale obtížné obchody sjednati.

Veselost

ve spánku: neklid, nepokoj.

Vesničan

chudého navštíviti: o úctu přijíti, pohrdání zakusiti.
mluviti viděti: veselé dny přijdou.
zámožného viděti: znamenáštěstí.

Veverka

od ní býti pokousán: znamená pro svobodnou osobu zlou manželku, pro vdanou zlé děti.
viděti: znamená pro svobodnou osobu dobrý sňatek, pro vdanou péče o dítě.

Vězeň

býti - oženit se
býti a hlídán zlým strážcem - nastěhuje se k vám tchyně
býti propuštěn do civilu - sejde ze svatby

Vězení

do něj býti veden:štěstí, zdraví.
v něm býti: útěcha od přátel.
viděti: klid získati.
z něj propuštěn býti: nemoc, smrt.

Vidlička

míti, nebo viděti: oklamán(a) býti.

Vikev

rostoucí v domě - různice, hádky, pláč
vařenou jísti - nemoc a zármutek

Víko

Viz: Poklop;
odklopiti - narození dítěte
zavříti - smrt

Víla

viděti nebo s ní mluviti: velkéštěstí ve všem.

Vinice

bílé hrozny sbírati mimo vinobraní - velký zisk
černé hrozny sbírati mimo vinobraní - zisk
sbírati bílé hrozny - vyšetřování na svobodě
sbírati černé hrozny - hrozí ti vězení
sbírati v ní hrozny - tesknost a zármutek
viděti v čas zrání bez hroznů - bezdětné manželství

Víno

Viz: Alkohol;
bílé - zdraví až na některé menší nemoci
červené popíjeti: Vězte, že při přijímání jsou víno a krev zaměnitelné symboly.
Červené víno je duchovní symbol pro život
čisté píti - peníze a majetek bez práce
mošt píti - k penězům přijíti prostřednictvím ženy
muškátové víno - myšina v domě
opíti se jím a hádati - soud
rozlijete víno někoho jiného: mohli jste prolít jeho krev. Pokud tedy máte v úmyslu se s někým pohádat nebo poprat, nechte raději všechny kuchyňské nože a jiné zbraně hodně daleko od sebe.
rozlité víno vlastní: může znamenat sebeobětování.
s vodou píti - stálé peníze
silné a opíti se - budeš podplácen
ze sudu crčící - hádka v domě

Vítr

horký - nemoc a zármutek
jak se opírá do zad na tvé cestě - bude ti dána pomoc
jak strom láme - snížení platu
když fouká vítr - svár
náhlý a silný, uragán, smršť - katastrofa
severák - přijdeš o majetek
tě nese na jiné místo - v cizině zbohatneš

Vlajka

nésti: úctu získati.
vlající viděti: nebezpečí, blížící se neštěstí.

Vlak

být přítomen železničnímu neštěstí: od vzdáleného přítele dostanete špatné zprávy
být v uhánějícím vlaku: symbolizuje obavy a potíže, které které se na konec ukáží být důvodem tvých zisků
jet s ním: značí dobrý a rychlý postup
lokálka - mnoho času přejde, než dostaneš dopis
nákladní vlak: znamená změny k tvé spokojenosti a rozmnožení majetku
ocitnout se v lůžkovém vagónu varuje před nemilou společností, která může způsobit tvé finanční stráty.
osobní - obdržíš dopis
prázdný vlak: znamená brzké nezdary a problémy doma
rychlík - dostaneš dopis expres nebo telegram
spěchat na vlak: ukazuje na mnoho novinek
stojící vlak: věští nespokojenost a neúspěchy v práci či jiné životní překážky
uhánějící: znamená životní změny
vidět ho vyjíždět z tunelu: dozvíte se tajemství o sobě samém
vidět: předzvěst rozloučení
vystoupit z vlaku: dosáhnete svého cíle
zmeškat vlak: chcete dosáhnout něčeho nemožného

Vlas (y)

Viz: Kadeře;
barviti šedý na černo - veřejná hanba
barviti na rusý - úbytek majetku
cizí nositi: nemoc na blízku.
cuchati dívce - naděje na potěšení
cuchati stařeně vlasy - dlouhé vyjednávání
červené míti: nepřátelé na blízku.
Česati si je - péče o něco, dobrý pořádek
česati:štěstí v obchodech všeho druhu, spory rozřešiti.
dlouhé míti: vážený a oblíbený býti.
šedé míti: starostmi obtížen býti.
hezkéčerné míti: zdraví.
jež padá - starosti
kadeřiti - návštěva spolku nebo divadla
na jinou barvu barviti - lež
Pokud se vám zdá o dlouhých vlasech, které se kolem vás vlní, téměř plavou v prostoru, znamená to, že zřejmě vy sami v něčem "plavete". Možná jste jen příliš uvolnění a flegmatičtí k dění okolo sebe. Pokud se vám vlasy omotávají kolem těla a dusí vás, patrně jste na sebe nabrali povinnost, kterou nejste sto splnit. Ztráta vlasů symbolizuje nejistotu.
rozcuchané míti: rodinné rozepře.
stříhaný z tvé hlavy - oloupení, škoda
stříhaný, zdá-li se ženě - rozvod
stříhaný, zdá-li se panně - pozbytí panenství
stříhati si nechati: nepříjemnostem se vyhnouti.
ustřihnouti: ulehčení od starostí.
více jich rozpuštěných - choroba
ztratiti: zléčasy zažíti.

Vlaštovka

- štěstí, obrana
její mlčení - nedobré zprávy
její štěbetání - dobré zprávy
jejich houf, jak odlétají - nebezpečí

Vlk

bojovati s ním - soud nebo věřitelé
býti jimi obklopen - pozor na lichváře
býti jimi pronásledován - tvá spása je v rychlém jednání
je honiti pomocí psů - zbavíš se nadobro zlého člověka
ovci v tlamě nesoucí - sňatek z rozumu
viděti ho - budeš poškozen od lakomce

Vlna (látka)

ovčí bílou najíti - hotovost ve zlatě
ovčí do bytu přinesou - ztracené peníze se ti navrátí
ovčí vyrvati z ruky - ztráta majetku
přísti ji - daleká cesta s mnoha příhodami

Vnitřnosti

břicho a vnitřnosti když vidíš - dostaneš děti
viděti: radost a láska.

Vnuk

získati: stálý blahobyt.

Voda

- stav a kvalita odpovídá vašemu duševnímu stavu
- znamená city.
čistá - dobře
čistá - pravda
čistá voda - znamená mnoho potěšení a nečekané rozmnožení majetku
chodit po ní - znamená úspěch a zdar v podnikání a štěstí v lásce
choditi po ní: Navzdory všem zvítězíš. (49)
jasná a tichá - znamení velkého štěstí (30,71)
kalná - nepravdy
kalná - zlo znamená
kalná: Kdo nemá míru, znepříjemňuje si život. (16)
kalná nebo bouřlivá - nemoc (86)
kalná voda - varuje před nebezpečím a věští smutek a osamělostí
klidná, nezčeřená hladina - reprezentuje hlubokou studnici vašich citů.
kola na vodě - pravdivý dopis od člověka zapomenutého
minerální voda - znamená nečekané štěstí při uskutečňování tvých plánů a záměrů
nosit v nádobě vodu - znamená nečekané štěstí a zlepšení v podnikání
opařiti se: I v malých věcech buď opatrný! (40)
padnouti do vody - pronásledování a svízele
pít ji - znamená významné ztráty v podnikání
pít kalnou vodu - je předzvěstí těžké nemoci
pít teplou vodu - je znamením menších zdravotních potíží nebo nevelkých rodinných problémů
po vodě choditi - šlapeš po pravdě
pobývat nad rozvířenou vodou - věští brzkou smrt v rodině
ponořiti se do ní: Někdo tě chce podmanit, ale nedáš se. (42)
proudící - poukazuje na temperament a silné emoce.
přebroditi: Nedělej si starosti, o tvou budoucnost je postaráno. (36)
rozlíti ji: Klameš sebe. (10)
rozvířená - znamená nebezpečí ve tvém okolí
rozvodněnou viděti - neštěstí (88)
se opařiti - hněv (14,24,85)
sladkou píti - nedostatek (2,22,86)
spadnout do kalné vody - upozorňuje, že v blízké budoucnosti uděláš mnoho chyb, které zapříčiní tvůj smutek a lítost
spadnout do studené vody - je varováním před falešnými lidmi ve tvém okolí
spadnouti do ní a topiti se - ztráta práce
státi u vody - zoufání
stojatá: váš citový život stagnuje nebo neexistuje.
stoupající kolem domu - naznačuje vítězství nad konkurenty
studená - velmi chladné přivítání
studená: Úspěch je na dosah. (21)
studenou píti - dobré (4)
studenou píti: Tvé tělesné zdraví je dobré. (49)
svěcenou se kropiti - žal (2)
teplou píti - zlé (39)
teplou píti: Chybí ti zdraví, jdi k lékaři. (6)
v botách - nezoufej
v čisté vodě se koupati - zdraví (54)
v kalné neb bahnité chodit - nemoc
v kotli vařit viděti - nebezpečí (49)
v putně na zádech nésti - neštěstí (47)
valicíse na Vás - pozor dost velké neštěstí
vařící: Nebuď náruživý, kroť svůj temperament! (9)
ve vodě státi a mýti se - velká práce (8)
vedle vody jíti (ženatému a vdovci) -nepříjemnosti (2,38)
vedle vody jíti (zamilovanému) - jest dobrým znamením (2,38)
vidět čirou: příslib úspěchu a zisku
vidět kalnou nebo špinavou: předzvěst nejasných nebo nejistých poměrů
vodnatelnost - velká nemoc tě očekává (69)
vodou se břísti - potupu (4,29,69)
Vodu nabírati - dopíditi se nějaké (6)
vylévat ji - znamená, že můžeš brzy očekávat ztrátu postavení nebo menší, ale nepříjemné zdravotní potíže
vylévati - škoda (7,22)
vyrazivší náhle ze stěny, sloupu - pláč celé rodiny

Vodní

had - nemoc šťastně přetrpíš (45)
kolo viděti - brzké převzetí nějakého obchodu (12)
muž - vyhledáváš mnohé nepříjemné věci (75)
pták - neštěstí (16,21)
roura - nepříjemné setkáni (22,51)

Vodní hladina

vidět klidnou hladkou: příslib bezstarostných dnů
vidět neklidnou zčeřenou: přináší dny plné starostí
vidět se v ní jako v zrcadle: sám sebe v nějaké věci oklamete
vidět zrcadlit se v ní jiné předměty: přináší klam nebo zklamání

Vodomet

viděti - naděje (25)

Voj

- chop se první věci, která se ti namane

Volat (volání)

slyšet - ohlašují se nějaké novinky
slyšet - smutek v tvém domě (13)
slyšet volání - je znamením, že máš očekávat těžkou nemoc nebo smrt
slyšet volání nežijícího člověka - brzy tě potkají mnohá neštěstí, kterým nebudeš schopen čelit
slyšet volat své jméno - vzdálený člověk vás naléhavě potřebuje, nebo vás chce ochránit před nějakým zlem či osudem
volání druhých - čeká tě dobrá zpráva (36)
volat někoho - upozorňuje na nepřátele, kteří se snaží za každou cenu překazit tvé plány a záměry

Volavka

- nebezpečný člověk, který zasáhne ve svém čas
její maso jísti - zdraví
v domě chodící - radost a veselí
v domě spící - nemocný se určitě uzdraví
viděti ji - dobře vědí o tvé práci i úmyslech

Voňavka

cítiti ji - dobré jméno a čest mezi lidmi

Vosa (y)

v příbytku - návštěva cizího člověka za loupeží

Vous (y)

černý a pěkný míti: dobré zdraví.
červený míti - faleš a nenávist
červený míti: falešní přátelé.
dlouhé na bradě - zvýšení majetku
dlouhé na bradě u ženy - zármutek té ženy
dlouhý míti: výhra, stěstí.
šedivé na bradě - hanba veřejná
hrozně dlouhé na bradě - pronásledování věřitelů
husté na bradě - čest i majetek
na bradě holiti - zahanbení
vousy na bradě chudého - dluhů ti přibude

Vozka

viděti: zlost, roztržka.

Vrabec

vrabčí čimčarání - dobrý přítel ti domluví
vrabčí čimčarání v domě - klepy od vlastních lidí

Vrána

jako člověk hovořící - rvačka i vražda
její maso jísti syrové - těžká nemoc

Vrata

otevřená - proveď cestu
zavřená - odlož cestu

Vřesoviště

suché viděti: zmařeny všechny naděje.
zelené viděti: znamená poslední paprsek naděje.

Vůl

černého viděti - velké štěstí
jeho kůži najíti - moho peněz za pomoci vlivného člověka
mnoho jich do domu - zbohatnutí
prodati - ztráta místa
trknouti - pokuta

Vůz

i s koňmi spadne do jámy - smrt
krásný viděti a sednouti si do něho - zbavíš se starostí
nákladní viděti - dobré a trvalé zaměstnání
nákladní viděti: čilý pohyb v obchodech.
rychle letí s tebou vpřed - těžká nemoc

Vydra

chytiti: dobré obchody.

Výhra

získati: příjezd přítele očekávati.

Výskati

si : neštěstí a truchlení.

Vznášení

Vznášejí se kolem vás ve snu věci a těžké předměty, které ve skutečnosti létat nemohou, zatímco vy stojíte jako přikovaní na zemi? Zeptejte se sami sebe, co vás tíží. Možná je to partner, od kterého byste chtěli utéct, možná vaše staré zvyky, které jsou vám na překážku.
Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


TOPlist

2020 © PiDi Soft