Počet houbiček: 0

Sny začínající písmenem Ž


Žába

Žáby kvákati slyšeti: chválu a slávu sklízeti.
Žáby v rybníce viděti: mnoho peněz obdržeti,štěstí v obchodech, věrná láska.
chytati, nebo zabíjeti: sebe zabíjeti,škodu způsobiti.

Žalm (y)

zpívati nebo se modliti - nemine tě mocná ochrana

Žaloba

vésti: neklid, nespokojenost.

Žalud

sbírati: zisk, výhra.

Žár

u něj se ohřívati: hádka s přítelem.

Žebra

dolejší na levé straně zlomená - škoda od matky
hořejší jakoby zesílila - ženy v domácnosti rozmnoží majetek
hořejší na pravé straně zlomená - škodu a posměch zaviní manželka

Žebrák

do domu přicházeti viděti: mrzutosti.
Žebráka o almužnu prosícího viděti: veselost.
Žebráka odmítnouti: bída, nouze, ba dokonce ižalář.
Žebráka viděti: budoucnost plná starostí.
Žebrákovi něco dáti: úspěch v každém podnikání bez velké námahy.

Žebrat

bída a nouze v rodině.

Žehlička

viděti: mnoho namáhavé práce.

Železnice

po ní jeti: rychlejší postup v nějaké záležitosti.

Železo

žhavé viděti: vřelá láska, návaly krve, rozčilování.
kouti: hádka, spor.

Žena

Viz: Děvče;
hezkou viděti, zamilovati se:štěstí, zdraví, bohatství.
líbaná - zisk od líbajícího
míti, býtiženatý: znamená slabost, neduživost.
několik viděti: trápení míti.
neznámou viděti nebo s ní mluviti: známosti si dělati.
porodila hocha - porodí dceru ( a opačně ),
prostředního věku, ani krásná ani nehezká - hojnost obilí
přistihnouti ji a milence přemoci - zisk
přistihnouti ji s milencem - velká ztráta peněz
přistihnouti ji ve snut - úbytek majetku
s hezkými dlouhými vlasy viděti: sláva a bohatství,šťastné spojení.
s hnědými vlasy viděti: nemoc.
sčernými vlasy viděti: stísněnost na krátkýčas.
sčervenými vlasy viděti: pronásledování.
starou viděti s bílými vlasy: ztráta.
svojí hádati se slyšeti: nepříjemnosti, utrpení.
těhotnou viděti: dobré zprávy.
viděti, v její přízni se nacházeti: do sporu se dostati.
zdá-li se jí, že chodí s rozpuštěnými vlasy - ztratí manžela
zdá-li se jí, že si hlavu přikryla - brzy se provdá

Ženich

býti nebo oženit se zamýšleti: neštěstí, ztráta přátel nebo milenky.

Ženiti se

potíže, neštěstí, chudoba.

Žížala

černá - škodlivá žena nebo muž
do postele lezoucí - zlí lidé chtějí škoditi

Žid

bíti ho - zlé soudy
líbati ho - štěstí v lásce
mrtvý - neštěstí
od něho službu přijmouti: neočekávanéštěstí, úspěch ve všem.
viděti, s ním se procházeti: podvedený, oklamaný býti.

Židovka

líbati ji - štěstí v lásce

Žíla

pouštěti žilou: rozladěnost, ztráta zboží, neštěstí.
viděti, velkou: veliká úzkost.

Žízeň (Žízniti)

a píti čistou vodu - prospěch ve všem
a píti vodu nečistou - úzkosti a hořkosti
dosytosti utišiti:štěstí, sláva, bohatství.
palčivou míti a nemoci jí utišiti: marná námaha v nějaké záležitosti, zarmoucenost, nepokoj.

Žloutenka

- nenávist
míti: bohatství, neočekávanéštěstí.

Žvýkačka

Zdálo se vám, že máte ústa plná žvýkaček nebo jiné podivné hmoty, kterou nelze ani spolknout ani vyplivnout? Pravděpodobně vás tíží, že se snažíte něco sdělit a stále k tomu nemáte příležitost. Nebo snad odvahu? Co nebo kdo vám brání?
Diskuze ke článku
( Celkem: 0 )
Jméno:   
E-mail:   
Vzkaz: 
Aktivní odkaz přidáte takto:
link[http://www.adresa.cz]
Antispam:   
    
 
Zatím není vložen žádný komentář.
 
 


TOPlist

2020 © PiDi Soft